KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ERASMUS POLİTİKASI

1.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite olduğu için, kurum olarak Erasmus Öğrenci Hareketliliğini çoğunlukla lisans öğrencileri ile organize etmekteyiz. Buna ek olarak yüksek lisans ve doktora öğrencileri de Erasmus Öğrenci Hareketliliği'ne başvuru yapabilmektedir.


2. Öğrencilerin yanı sıra , Erasmus Faaliyetleri arasındaki en önemli hedef kitlemizi Erasmus Personel Hareketliliği oluşturmaktadır. Erasmus Personel Hareketliliği'nde akademik ve idari personel birlikte değerlendirilmekte ve başvuru yapabilmeleri için dengeli bir şekilde seçilmektedirler.


3.Öğrenci ve personel seçimi yapılırken dengeli,adaletli,şeffaf ve liyakatlı bir dağılım olması için Kurumumuz mümkün olduğunca farklı bölümler,farklı ünvanlar ve farklı kademelerden seçim yapmaya önem vermektedir. Ayrıca personelin dil becerileri hareketlilikte önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir.


4.Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde ikili anlaşmalar 2 adımda gerçekleştirilir. Önce bölüm koordinatörleri veya Erasmus Kurum Koordinatörlüğü anlaşma yapılacak partneri bulmaktadır ve bölüm ve dersler uygun görüldüğü takdirde yetkili Koordinatörlerce ilan edilmek üzere imzalanır. Kurumlar arası anlaşmalar yapılırken, eğitim kalitesi, ortak kurumun
bulunduğu ülkenin gelişmişlik düzeyi, ders ve ders içeriklerinin eşleştirilebilir olması ve ortaklık yapmadaki istekliliği kurumumuz tarafından dikkat edilen hususlardır.

PROJELER

Yeni bir yapılanma içerisinde bulunan bir üniversite olmamızdan dolayı, 2012-2013 akademik yılı boyunca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi çoğunlukla Erasmus Hareketlilik Programları üzerine yoğunlaşmaktadır. Önümüzdeki yıllarda diğer Yaşam Boyu Öğrenme Programları üzerine yoğunlaşılması planlanmakta olup bu planın gerçekleşmesi için gerekli altyapı çalışmaları sürdürülmektedir.

ULUSLARARALILAŞMA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi uluslararasılaşmaya özel bir önem vermektedir.Başta AB ülkeleri olmak üzere farklı ülke ve kültürler ile akademik,sosyal ve kültürel alanlarda yapılacak işbirliklerini önemsemektedir.Bu tür sosyo-kültürel ve akademik işbirliklerin yerel,bölgesel ve küresel boyutta hem üniversitelere hem de akademik camiaya önemli kazanımlarıolacaktır. Toplumların birbirlerini yakından tanıması ve işbirliği yapması; hoşgörünün oluşması ve artırılması adına önemli işlemler görecektir.


Bunun yanı sıra Türkiye'nin 15. büyük sanayi şehri olan Karaman'ın ekonomik potansiyel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin başta gıda ve hayvancılık olmak üzere farklı bir çok alanda uluslararası işbirliğini gerekli kılmaktadır. Bu işbirliklerinin hem üniverstede hem de Karaman'da olumlu etkileri olmaktadır.