Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Optimizasyon için Hesaplamalı Yöntemler
Bilgisayar Bilimleri için Matematiksel Modeller
Nümerik Analiz
Sınır Değer Problemleri
Matematiksel Modelleme ve Hesaplama Teknikleri
Kompleks Analiz
Olasılık
Hesaplamalı Biyoloji
Dizi Uzayları
Matematik Eğitimi
Cebirsel Yapılar
Uygulamalı Matematik
Gerçel Analiz
Diferansiyel Denklemler
Ölçüm Teorisi
Sabit Nokta Teorisi
Kesirli Analiz
Geometri
Çizge Kuramı
Oyun Teorisi
Hesaplamalı Finans
Fonksiyonel Analiz
Hesaplamalı Geometri
Diferansiyel Geometri
Kombinatorik
Hesaplamalı Yöntemler, Algoritmalar ve Bilimsel Uygulamaları
Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Yöntemler
Akışkanlar Dinamiği
Lineer Cebir
Operasyon Teorisi
Yaklaşım Teorisi
Eşitsizlik Teorisi
Konveks Analiz
Kontrol teorisi
Biyoenformatikte Makine Öğrenme
Stokastik Süreçler
Cebirsel Kodlama Teorisi
GPU Üzerinde Sayısal Simülasyon
Sinyal ve Görüntü İşleme
Gerçek Sistemler
Fraktallar
Kriptografi
Yüksek Performanslı Bilgi İşlem, Mimari ve Sistemler
Matematiksel İstatistik
Endüstriyel Matematik
Sayılar Kuramı
İleri Sayısal Yöntemler
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği için Kısmi Diferansiyel Denklemler Uygulamaları
Topoloji
Matematiksel Finans
Bulanık kümeler ve sistemler
Uygulamalı Mekanik
Simülasyon Metodolojisi
Direct-Inverse Sistemlerde Hesaplamalı Yöntemler
Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri