Önemli Tarihler

Konferans tarihi:

4-6 Ekim 2018

Kayıt ve Ödeme Bitiş Tarihi:

15 Eylül 2018

Kısa Özet Gönderimi Son Tarihi :

22 Eylül 2018

Tam metin bildiri (Geniş Özet) Gönderimi Son Tarihi :

31 Ekim 2018