Özet Gönderim Rehberi

Tüm özetler ve yazı dili İngilizce olmalıdır.

Sunum slaytları ve posterler İngilizce olmalıdır.

Sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilir.

Özet gönderim bilgileri katılımcılara e-posta ile kayıt olduktan sonra gönderilecektir.

Tüm katılımcıların 15 dakikalık sunum zamanı olacaktır.

Sözlü ve Poster sunumlarının özeti, Tam bildiriler Konferans Özet kitabında (online) yer alacaktır.

Tam metin bildiriler için sayfa sınırı yoktur. Format olarak kısa özet formatı ve Chicago referans sitili kullanılacaktır.

Destekleyen Dergiler

Seçilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinden sonra yayınlanacaktır.

*Asian-European Journal of Mathematics (ESCI)

*Konuralp Journal of Mathematics

*KMU Electronic Journal of Mathematical Studies