Özet Gönderim Rehberi

Tüm özetler ve yazı dili İngilizce olmalıdır.

Sunum slaytları ve posterler İngilizce olmalıdır.

Sunumlar İngilizce veya Türkçe olabilir.

Özet gönderim bilgileri katılımcılara e-posta ile kayıt olduktan sonra gönderilecektir.

Tüm katılımcıların 15 dakikalık sunum zamanı olacaktır.

Sözlü ve Poster sunumlarının özeti Konferans Özet E-kitabında yer alacaktır.

Destekleyen Dergiler

Seçilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinden sonra yayınlanacaktır.

*Asian-European Journal of Mathematics (ESCI)

*Konuralp Journal of Mathematics

*KMU Electronic Journal of Mathematical Studies