1)     Bildiri özeti Türkçe, 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde oluşturulmalıdır ve beş anahtar sözcük içermelidir.

2)     Bildiri tam metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

3)    Bildiri metinleri Times New Roman yazı karakteriyle oluşturulmalıdır. Metin içi yazılar 12 punto, dipnotlar ve kaynakça ise 10 punto olmalıdır. Başlık sözcüklerin baş harfleri büyük olacak biçimde koyu harflerle yazılmalıdır.

4)     Kaynak gösteriminde son sürüm APA (American Psychology Association) sistemi esas alınmalıdır.

                 5)   Her bildirinin İngilizce özeti ve anahtar sözcükleri bulunmalıdır.