YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA İLANI

 

T.C.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8 ve 9. maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Ana Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Yatay Geçiş (DR)

Yatay Geçiş (YL)

 

Yabancı Uyruklu (DR)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programından Yatay Geçiş

ALES Puan Türü

Başvuru Şartı

İşletme

-

4

-

-

-

-

EA

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Strateji, Muhasebe, Finans, Muhasebe Finansman, Bankacılık, Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası Finans, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Pazarlama, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Sağlık İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği alanlarının birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

ALES EA Puan Türünden en az 65 standart puan almış olmak.

Ana Dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 Puan almış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-

4

2

-

1

-

EA

Lisans veya Yüksek Lisans Eğitimini Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Kent ve Çevre Bilimleri,  Yönetim Bilimleri, Yönetim ve Organizasyon programlarından herhangi birinde tamamlamış olmak.

Yatay geçiş için ders dönemini başarıyla tamamlamış olmak.

ALES EA Puan Türünden en az 65 standart puan almış olmak.

Ana Dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş değerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 Puan almış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor

-

-

-

2

-

 

 

-

Sözel

Yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Sosyoloji

-

5

-

2

-

-

EA

Sosyoloji Yüksek Lisans mezunu olmak.

Yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

ALES EA Puan Türünden en az 65 standart puan almış olmak.

Ana Dili dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 Puan almış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

 

10

 

-

-

2

-

3

EA

Fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden ve Hukuk Fakültelerinden Mezun Olmak.

Tezli yüksek lisans programına yatay geçiş için en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış olmak.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dallarında Tezsiz Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.

Tezsiz yüksek lisans programlarından Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisansa yatay geçiş yapacak öğrencilerimizde aranacak şartlar:

a. Derslerini başarı ile tamamlamış olmak,

b. Bitirme Projesine kayıt yaptırmış olmak ve Tezsiz Yüksek Lisans harç borcu bulunmamak,

c. Geçerlilik süresi devam etmek koşulu ile ALES puanı en az 55 olmak şartı ile başvuran öğrenciler arasından sıralama ile 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılına Tezsiz Yüksek Lisans Programından (İÖ) Tezli Yüksek Lisans Programına yatay geçiş ile öğrenci alınacaktır. Başvuruda bulunan öğrenciler, ALES puanının %50’si ile Yüksek Lisans Genel Ağırlık Not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanacak ve bu sıralama sonucunda kontenjan dâhilinde öğrenci yatay geçiş hakkı kazanacaktır.

Not: Tezli yüksek lisans yatay geçiş başvuru ve kayıt işlemleri lisansüstü programlar ile aynı tarihlerde yapılacaktır.

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

 • Öğrenim görmek istedikleri Anabilim ve Bilim Dalı’nı belirtir dilekçe (Enstitü web sayfasından alınabilir),
 • Öz geçmiş,
 • Nüfus cüzdanı (aslı veya onaylı örneği),
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya onaylı örneği),
 • Doktora başvuruları için yabancı dil belgesi (YDS, ÜDS, KPDS veya geçerli Uluslararası Dil Belgesi), (aslı veya enstitü onaylı örneği),
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi veya bilgisayar çıktısı,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Erkek adaylar için askerlik belgesi veya askerlik durum beyanı,
 • Transkript (Not durum belgesi) veya onaylı örneği (Dörtlük sistemle mezun olanların yüzlük sistemdeki karşılığında sadece YÖK çevrim tablosu dikkate alınacaktır.)

Başvuru İçin Gerekli Şartlar:

 • Yüksek lisans programları için, ALES (EA/Sözel) standart puan türünden en az 55 almış olmak.
 • Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvurularda, ALES (EA/SÖZ) en az 65 standart puan, ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eş değer puan almış olmak.
 • Adaylar başvurularını şahsen yapacak, postayla veya diğer yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla lisansüstü programa ve bu programlardaki çalışma alanlarına başvuru yapılamaz.
 • Başvuru sırasında istenen belgelerde eksiklik görülenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • Her ne sebeple olursa olsun yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilecektir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, başvurular dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
 • İstenen belgelere ilişkin olarak kasten veya sehven yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerde tahrifat yapanların başvuruları kabul olsa dahi kayıtları yapılmayacaktır. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Şartları ve İstenen Belgeler:

 1. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diplomasına veya YÖK tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca adayların ilgili enstitü tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlilik sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
 2. Yabacı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili EABD başkanlığının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.
 3. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, ALES puanıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrencilerle aynı şartlara tabidir.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru formu (Enstitümüz web sayfasından alınabilir),
 2. Lisans, varsa yüksek lisans diplomasının noter ya da konsolosluk onaylı Türkçe ve orijinalinin onaylı bir örneği,
 3. Lisans, varsa yüksek lisans not dökümünün(transkript) aslı veya onaylı örneği,
 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı(ALES), Graduate, Record Examination(GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin sonuç belgesi,
 5. Yurt dışından gelecek öğrencilerin maddi imkânlarının Türkiye’de yükseköğrenimlerini sürdürmeye olanak sağlayacağını gösterir güvence veya destek mektubu,
 6. Resmî kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfanın Türkçe ya da İngilizce noter ya da konsolosluk onaylı örneği,
 7. Varsa yayınları,
 8. Yeni çekilmiş 6 adet fotoğraf (4.5 x 6 cm),
 9. İkamet izin belgesi (Kesin kayıtta istenecek).

 

 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Yüksek Lisans ve Doktora İçin:

 • İlgili ALES notunun %50’si ve lisans mezuniyet notunun %50’si alınıp sıralama yapılarak bilim sınavına ilan edilen kontenjanın üç katı öğrenci çağrılacaktır. (Sıralama Enstitü sayfasında ilan edilecektir.) Bilim sınavına katılmayan veya sınavda 50 ve üzeri not alamayan öğrencilerin başarı notu hesaplanmaz.
 •  Lisansüstü programlarda başarı değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

 

Program

 

ALES notu

%

Lisans not ortalaması

%

Yüksek Lisans not ortalaması

%

Yabancı dil notu

%

Bilim sınavı notu

%

Tezli Yüksek Lisans

50

30

-

-

20

Doktora

50

10

10

10

20

 • Hesaplamalara göre yüksek lisansta en az 55; doktorada ise en az 65 toplam puan alan adaylar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Puanların eşitliği halinde sıra ile ALES notu, mezuniyet notu, yabancı dil notu ve bilim sınavı notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

 

 

Başvuru Adresi:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Kat  - KARAMAN

 

Başvuru Tarihi:                                           13-29 Ağustos 2018

Bilim Sınavına Katılacakların İlanı:          03 Eylül 2018      

Bilim Sınavı:                                                 05 Eylül 2018

Bilim Sınavı  Sonuçlarının İlanı:                07 Eylül 2018

Asıl Kazananların Kayıtları:                      10 - 14 Eylül 2018

Yedek Kazananların Kayıtları:                  18 - 20 Eylül 2018