Bütçe Tertiplerine Göre Birimler Bazında Üniversitemizin Harcama İstatistikler

2019 YILI

TOPLAM      Ocak  Şubat   Mart   Nisan   Mayıs

2018 YILI

TOPLAM     Ocak     Şubat   Mart     Nisan     Mayıs     Haziran     Temmuz     Ağustos     Eylül     Ekim     Kasım     Aralık
 

2017 YILI

TOPLAM     Ocak     Şubat     Mart     Nisan     Mayıs     Haziran     Temmuz     Ağustos     Eylül     Ekim     Kasım     Aralık