Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliği ve Karaman Valiliği paydaşlığında 11-13 Haziran 2020 tarihleri arasında Karaman’da “Türk Dili ve Kültürü” adıyla bir sempozyum gerçekleştirilecektir.

Dil ve kültür tarihimizde, Karaman ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Karaman günümüzde “Türk Dilinin Başkenti” olarak anılmaktadır.  Tarih boyunca Türk diline ve kültürüne katkıda bulunan kişilere bakıldığında Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis, Kazım Karabekir Paşa gibi Karaman kökenli pek çok önemli isim karşımıza çıkar. Şehrimizin bu kadar yüklü bir mirası özünde barındırdığı düşünüldüğünde, böyle bir sempozyumun Karaman’da ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in ismini taşıyan bir üniversitede yapılmasının üzerimize düşen önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Bilindiği gibi dünya üzerinde konuşulan 7.000 civarında dilin en eski ve büyüklerinden biri de Türk dilidir. Ana dili konuşan insanların sayısı üzerinden bir değerlendirme yapılırsa dünyanın beşinci büyük dili olan Türkçe, bu dili konuşan insanların yaşadığı alanın genişliği bakımından da dünyanın üçüncü büyük dilidir. Bu konuda yapılan araştırmalar, 2100 yılında bugün yeryüzünde var olan dillerden %80’inin yok olup gideceğini göstermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle: “Türk milletinin, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza edildiğini görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” Atatürk, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu da ifade etmiştir. Kültür, ait olduğu toplumun temel özelliklerini barındırır. Dil ise kültürün maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duyulan cephesini oluşturur, onu geleceğe taşır. Dil bozulduğu takdirde onunla aktarılan kültür gelecek nesillere ulaşamaz.

Bütün bunların yanı sıra ihtisaslaşma alanı olarak dili önceleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından “Türk Dili” konusunda bir sempozyumun gerçekleştirilmesi bu noktada büyük önem arz etmektedir.  Türk Dili ve Kültürü isimli sempozyum Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk tefekkürü, Türk sanatı, Türk mimarisi, Türk mutfağı ve Türk halk kültürünü, çeşitli yönlerini, ilmî görüş ve düşünceler doğrultusunda tetkik ve tespit etme amacını taşımaktadır. Sempozyumda sunulan çalışmalar ayrıca Türk dilinin tanınması, Türk kültürünün ve tarihinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına da katkı sağlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Türk Dilinin Başkenti Karaman’a davet ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına Prof. Dr. Hüseyin Muşmal

KMÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

 

Sempozyumun Dili: Türkiye Türkçesi

 

Başvurular online yapılacaktır. 

https://kmu.edu.tr/turkdilsem/form/74