BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Dili

Türkçe

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI

Süresi (Yıl)

4

Azami Süresi (Yıl)

7

Kontenjanı

30

Staj Durumu

İşbaşı eğitimi bulunmaktadır.

ÖSYM Puan Türü

EA

Tarihçe

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 28/3/1983 tarihve 2809 Sayılı Kanunun ek 30’uncu Maddesine gore 11/09/2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. Kısa sürede kuruluşunu tamamlayan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 2018 – 2019 öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci almış ve fiilen öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yükseköğretimde bankacılık ve sigortacılık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bankacılık ve Sigortacılık alanında Lisans Derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üst Kademeye Geçiş

ALES, Yabancı Dil ve mezuniyet ortalamasına göre lisansüstü eğitime giriş sınavına başvurarak lisansüstü eğitime devam edebilir.

Mezuniyet Koşulları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü lisans programının üniversite senatosu tarafından belirlenen müfredatındaki tüm dersleri alıp başarılı olmak. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS krediyi sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümümüz, öğrencilerine kaliteli bir eğitim vererek kamu ve özel sektörde çalışabilecek, çevresi ile uyum sağlayan, karşılaştığı sorunları çağdaş yönetim yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, bilimsel karar verebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık  yönetici / insan kaynağı yetiştirerek bu yolla ülke geleceğine katkı sağlamak amacını benimsemiştir. Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğrenciler bankacılık, sigortacılık ve finans alanlarında geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgiler almaktadırlar. Ayrıca, bölümümüz öğrencilerine dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA değişim programları çerçevesinde değişik ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme imkânı da verilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılıkbölümü mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde iş imkanları oldukça fazladır. Bölüm mezunlarımız, kamu ve özel sektör kuruluşlarında akademisyen,bağımsız denetim ve danışmanlık şirketlerinde, mali müşavirlik bürolarında, finans sektöründe yer alan bankalarda, leasing ve faktöring şirketlerinde, borsalarda, sermaye piyasası aracı kuruluşlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Bu imkanların yanı sıra işletmelerin çeşitli departmanlarında yönetici ve meslek elemanı olarak görev alabilmekte veya kendi işletmelerini de kurabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100'lük not üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl ara sınavlarının %40' ı ile yarıyıl sonu sınavlarının %60'ı dikkate alınarak ilgili dersi alan öğrencilere bağıl sistem uygulanarak geçme notu hesaplanır.

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI 

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZMERDİVANLI

arzuoz@kmu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İkbal KARATAŞLI

iyegen@kmu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem ADA

sebnemada@kmu.edu.tr