Farabi Değişim Programı Kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Anlaşma Sağlamış Olduğu Çeşitli Üniversiteler

 

Adnan Menderes Üniversitesi                           

Afyon Kocatepe Üniversitesi                           

Akdeniz Üniversitesi                                         

Amasya Üniversitesi                                   

Anadolu Üniversitesi                                          

Bilecik Üniversitesi                              

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi                       

Dumlupınar Üniversitesi                                    

Erciyes Üniversitesi                                              

Erzincan Üniversitesi                                          

Gazi Üniversitesi                                                 

İstanbul Üniversitesi                                         

Kastamonu Üniversitesi                                   

Kilis 7 Aralık Üniversitesi                                  

Kocaeli Üniversitesi                                          

Mersin Üniversitesi                                            

Nevşehir Üniversitesi                                       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi                            

Sakarya Üniversitesi                                       

Siirt Üniversitesi                                                

Pamukkale Üniversitesi                                  

Yüzüncüyıl Üniversitesi                                  

Selçuk Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi 

Ardahan Üniversitesi 

Aksaray Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Bartın Üniversitesi 

Uludağ Üniversitesi 

Bitlis Eren Üniversitesi 

Çukurova Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

 Cumhuriyet Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 Harran Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Yıldız Teknik Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Muş Ünversitesi

Ordu Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bozok Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi