Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Erasmus

Erasmus Politikası

Erasmus Politika Beyanı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin yeni kurulan bir üniversite olmasından dolayı, kurum olarak daha çok lisans düzeyinde okuyan öğrencilerle Erasmus Hareketliliği organize ediyoruz. Buna ek olarak, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Erasmus Öğrenci Hareketliliklerini de uygulayabilirler.

Öğrencilerin yanı sıra Erasmus hareketliliklerinde diğer önemli hedef grup Erasmus Personel Hareketleri'dir. Erasmus Personel Hareketlerinde, akademik ve idari personel birlikte değerlendirilir ve hareketliliklerin uygulanması için dengede seçilirler.

Öğrencileri ve akademik kadroları seçerken kurum, Erasmus Öğretim \ Eğitim Personeli Hareketliliği için adil, dengeli, şeffaf ve değerli bir dağıtım yapmak için farklı bölümlere, farklı unvanlara ve farklı aşamalara bakar. Dil yetenekleri de seçim sürecinde kriter olarak kabul edilir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde İkili Anlaşmalar iki adımda yapılır. Birincisi, bölüm koordinatörleri kendi bölümleriyle ilgili ortakları bulur veya Erasmus kurumsal koordinatörleri ortak bulur ve ikincisi anlaşmaları hazırlamaya hazır olmak üzere yasal temsilciler tarafından imzalanır. Kurumlar arası anlaşmalar yapılırken, eğitim kalitesi, ortak kurumların ülkelerinin gelişmişlik düzeyi, eşleştirilebilir kurslar ve dersler, kurumların ortaklaşmaya istekli olmaları Kurumumuz tarafından dikkate alınmaktadır.

ULUSLARARASILAŞTIRMA

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi uluslararasılaşmaya özel önem veriyor. Kurum akademik, sosyal ve kültürel alanlarda, başta Avrupa Ülkeleri olmak üzere farklı ülkeler ve kültürlerle uluslararası işbirliğine önem vermektedir. Bu tür sosyo-kültürel ve akademik işbirlikleri, hem Üniversite hem de akademik topluluk için yerel, bölgesel ve küresel boyutta önemli kazanımlara sahip olacaktır. Bu işbirlikleri toplulukların birbirlerini tanımaları için etkili bir işleve sahip olacak ve misafirperverliği oluşturmak ve artırmak için etkili işbirliklerine sahip olacak. Bunların yanı sıra, Türkiye'nin 15. büyük sanayi kenti olan Karaman'ın ekonomik potansiyeli, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ni gıda ve hayvancılık alanında farklı alanlarda bu kadar uluslararası anlaşmaya varmaya zorlamaktadır.