YAYIN VE YAZIM KURALLARI

Makale Gönderme:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa BilimleriDergisine gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisine aittir. Aday makale MS Word yazılım programı ile hazırlanıp kaydedilmiş olmalıdır. Ekte verilen şablonu kullanarak tüm düzenlemenizi bu belge üzerinde tamamlayınız ve farklı bir biçimlendirme kullanmayınız. Belgeyi, dosya adı makale başlığı olacak şekilde kaydedip fbeditor@kmu.edu.tr mail adresine gönderiniz. Ayrıca tüm görselleri (Fotoğraflar, çizimler, grafikler,...)  hem metin içinde hemde ayrı birer dosya halinde  fbeditor@kmu.edu.tr mail adresine gönderiniz.

Dergi aksi belirtilmedikçe tüm iletişimi bu sorumlu yazar ile yürütür. Hazırlanan aday makalenin isimli ve isimsiz olmak üzere iki kopyası ve taratılan imzalı taahhütname Dergipark platformu üzerinden gönderilmelidir.

 

Değerlendirme Süreci:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisine gönderilen aday makale önce Editör ve/veya Editör yardımcıları tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenmektedir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirme aşamasına geçmeden önce gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir.

Değerlendirilmeye uygun görülen aday makale değerlendirilmek üzere ilgili alandan en az iki (2) hakeme gönderilir.  Değerlendirilen aday makale hakkında hakemler arasında görüş ayrılığı olması durumunda, aday makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Aday makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Gerek duyulması halinde çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere yazara/yazarlara geri gönderilir.

Yazar/yazarlar tarafından düzeltilen aday makaleler ilgili hakem/hakemler ve editör tarafından incelenerek uygun görüldüğü takdirde basılmak üzere kabul edilirler.

  Makale Şablonu  tıklayınız