Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına

“Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni”

(07-09 Ekim 2021)

Bilindiği gibi 2021 yılı Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü anısına UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Ayrıca 30 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılı, Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmiştir. Genelgede, Yunus Emre’nin şiirlerinde insan ve doğa sevgisini, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlediği ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslendiği ifade edilmektedir. Bu genelge ile “Yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve cihanşümul insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle Yunus Emre’nin hem insanlığa ortak bir değer olarak takdim edilmesi, hem de ülkemiz kamuoyuna bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının ‘Bizim Yunus’ yılı olarak anılması öngörülmektedir. Ayrıca Yunus Emre’nin mirası olan din dili ve Türkçenin öneminin vurgulanması ve üst anlamda bir medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt genelinde ve yurt dışında kampanyaların da tertip edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ailesi olarak 2021 yılını, Yunus Emre’nin diyarı ve Türkçenin başşehri Karaman’da layıkıyla değerlendirmek adına çeşitli faaliyetler yapmakta ve yapmayı planlamaktayız. Bu bağlamda Karaman Valiliği, Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde 07-09 Ekim 2021 tarihleri arasında Karaman’da Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına “Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni” adıyla bir bilim etkinliği gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. Ayrıca bilgi şöleni kapsamında “Bizim Yunus’un Bizim Şehirleri” adıyla özel bir oturum da düzenlenecektir. Bu oturuma Yunus Emre ile ilgili özel çalışma alanı bulunan araştırmacı ve bilim insanları “çağrılı konuşmacı” statüsünde davet edilecektir.

2021 Yunus Emre ve Türkçe yılının anlam ve önemi bağlamında, Yunus Emre’nin Oğuzcaya dayalı Anadolu Türkçesinin bir düşünce ve yazı dili olarak inşasına hizmet ederek Türkçenin edebî dil hâline gelmesinde en büyük rolü aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda millî dile olan sevgi ve bağlılığı ile Anadolu Türkçesi onun elinde yüksek bir ifade gücü kazanmıştır. Hayatı ve düşüncesiyle Anadolu ve Rumeli bölgelerinde, hatta Azerbaycan’daki Türkler üzerinde yüzyıllardan bu yana büyük bir etki ve şöhrete sahip olduğunu gördüğümüz Yunus Emre ve onun güzel Türkçesini böyle büyük bir etkinlik vasıtasıyla yeniden hatırlamak istiyoruz. Bunlardan başka Karaman’ın günümüzde “Türk Dilinin Başşehri” olarak anıldığı malumdur. Nitekim bununla alakalı olarak dil ve kültür tarihimizde Karaman ve Türkçe Fermanının banisi Karamanoğlu Mehmet Bey’in önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.

Yunus Emre ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in yanında, tarih boyunca Türk diline ve kültürüne katkıda bulunan kişilere bakıldığında Piri Reis, Kazım Karabekir Paşa ve Bekir Sıtkı Erdoğan gibi Karaman kökenli pek çok önemli isim karşımıza çıkar. Şehrimizin bu kadar yüklü bir mirası özünde barındırdığı düşünüldüğünde, böyle bir bilgi şöleninin Karaman’da ve Karamanoğlu Mehmet Bey’in ismini taşıyan bir üniversitede yapılmasının üzerimize düşen önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle: “Türk milletinin, geçirdiği nihayetsiz felaketler içinde ahlakının, ananelerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde muhafaza edildiğini görüyoruz. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” Atatürk, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin kültür olduğunu da ifade etmiştir. Kültür, ait olduğu toplumun temel özelliklerini barındırır. Dil ise kültürün maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duyulan cephesini oluşturur, onu geleceğe taşır. Dil bozulduğu takdirde onunla aktarılan kültür gelecek nesillere ulaşamaz. Bütün bunların yanı sıra ihtisaslaşma alanı olarak dili önceleyen Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından “Yunus Emre ve Türkçe” konusunda bir Bilgi Şöleninin gerçekleştirilmesi bu noktada büyük önem arz etmektedir. 

Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni; Yunus Emre, Yunus Emre’nin Türk tarih ve edebiyatındaki yeri, Yunus Emre’nin din anlayışı ve düşüncesinin cihanşümul anlamı, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk tefekkürü, Türk sanatı, Türk mimarisi ve Türk halk kültürünü çeşitli yönleriyle, ilmî görüş ve düşünceler doğrultusunda tetkik ve tespit etme amacını taşımaktadır. Bilgi Şöleninde sunulan çalışmalar ayrıca Türk dilinin tanınması, Türk kültürünün ve tarihinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Türk Dilinin Başşehri, Yunus Emre’nin memleketi Karaman’a davet ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

 

Başvurular Çevrim içi (Online) yapılacaktır. 

https://kmu.edu.tr/turkdilsem/form/74