Biyomühendislik programının temel amacı; biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında iyi yetişmiş, küresel düzeyde gelişmeleri takip edebilen, disiplinler arası çalışma becerisi kazanmış, etik değerlere sahip, yeniliğe açık, girişimci ruhlu biyomühendisler ve akademisyenler yetiştirmektir. Ayrıca, bölümün amaçları arasında, TÜBİTAK, BAP vb. kurumlardan, araştırma projeleri alarak bulunduğu şehrin ve ülkenin bilimsel gücünün ve Araştırma&Geliştirme (Ar&Ge) potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.
Biyomühendislik bölümü lisans programı çok disiplinli bir program olduğundan Mühendislik Fakültesi içinde yer alan Makine Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümleri ve Fen Fakültesi bünyesinde yer alan Kimya, Biyoloji, Fizik ve Matematik Bölümleri ile yakın işbirliği içerisinde olacaktır.

Biyomühendis Kimdir?
Biyomühendis, gıda, ilaç sanayi gibi sanayi kollarının, ayrıca tarımsal ve hayvansal üretimlerin ve günümüz tıbbının karşılaştığı problemlere, mühendislik prensiplerine, biyolojik prensipleri de katarak çözüm arayan kişidir. Biyomühendisler, gıda, ilaç sanayi gibi sanayi kollarının üretim süreçlerinde ve Ar-Ge aşamalarında görev alarak, ticari önemi olan biyoteknolojik (rekombinant enzim vb.) ve geleneksel ürünlerin (ekmek mayası vb.) üretimine katkı sağlarlar. Yeni biyoteknolojik ürünlerin (ilaç etken maddesi, yapay dokular vb.) ve bu ürünlerin üretim süreçlerinin tasarlanması da biyomühendislerin temel görevleri arasındadır.

Çalışma Alanları ve İş İmkanları
Biyomühendislik bölümü mezunları, biyoteknolojinin uygulanabileceği alanlarda faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşlarında, özellikle de kamu tarım sektöründe (ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, bitkisel üretim, gıda üretimi, sağlık) ve tarımla ilgili özel, yarı özel sanayi kuruluşlarında istihdam olanağı bulabileceklerdir. Tıp alanında ise, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, biyoteknoloji, biyomedikal ve ilaç firmalarında, aşı üretim tesislerinde görev alabilmeleri mümkün olacaktır. Ayrıca, üniversitelerin fen, tıp, eczacılık, ziraat, çevre ve gıda mühendisliği gibi yaşam bilimleri alanlarında, kamu ve özel sektördeki biyotıp ve tarla bitkileri alanlarında araştırma yapabilir ve ileri teknoloji kurumlarında çalışabilirler.
Son yıllarda özel sektörde biyoteknololoji ve biyomühendislik alanlarına artan ilgiyle birlikte mezunlar, şirketlerin başta pazarlama pozisyonu olmak üzere Araştırma&Geliştirme (Ar&Ge), klinik araştırmalar ve üretim kısımlarında görev alabilmektedir.
Bireysel girişimciliğe uygun bir alan olması ve bölüm vizyonu içinde girişimciliğin önemli bir yer tutması nedeniyle de biyomühendislik bölümü mezunları özel şirketler kurarak bu alandaki özel sektörü oluşturmaktadırlar.

Ders İçerikleri İçin Lütfen Tıklayınız