Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

HAKKIMIZDA

Misyon

Araştırmacı sayısının arttırılması, Ülkemiz için gereken beşeri kaynakların geliştirilmesi ve gençlerin bilim ve teknoloji alanına yönlendirilmesi, Üniversitemizin bilimsel ve sanatsal üretiminde gerek nicelik ve gerekse nitelik bakımından önemli gelişmeler sağlamak, Üniversitemizin araştırma-geliştirme stratejilerinin ve araştırma önceliklerinin ortaya konulması ve eğitim, öğretim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi için öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerinin arttırılmasına, ilişkilerinin geliştirilmesine, araştırmalarının uluslararası düzlemlerde tartışmaya açılmasına katkıda bulunulması için teşvik etmek, Bilim ve teknoloji alanlarında gelişme sağlayarak bilgi toplumu olmak ve Türkiye’nin uluslararası düzeyde rekabet gücünü arttırmak, Uluslararası araştırma konsorsiyumlarına katılacak araştırmacılarımızın sayısını arttırmak, Proje çalışmalarından çıkan araştırma sonuçlarının uygulanabilir, ülke ekonomisine katma değere sahip ve patente dönüşmesini sağlamak, Karaman Sanayicileri ve Üniversitemiz ilişkilerini geliştirerek ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunacak projeleri desteklemek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi araştırmacılarının ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma etkinliklerinin artırılması ve üniversitenin hak ettiği saygınlığa ulaşmasını sağlamaktır.

Vizyon

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülen ve desteklenen Araştırma-Geliştirme projelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarında aracılık ederek, öğretim üyelerinin projelerinin tamamlanması sonucunda elde ettikleri verilerle bilimsel makaleler hazırlayarak Üniversitemizin ve Ülkemizin bilimsel alanda daha da güçlenmesine katkıda bulunulmasını sağlamak, bilime ve teknolojiye uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmalarına imkan yaratmak, yurtdışında gerçekleştirilen sempozyum, eğitim ve konferanslara katılımları ile bilim alanındaki gelişmeleri takip etmelerine, hazırlamış oldukları projeleri yine bu seminer ve konferanslarda sunarak Üniversitemizin ve Ülkemizin bilim alanındaki gelişimini yurtdışında duyurmak.