1. Senkron ve asenkron uygulamalar

Üniversitemizde Kovid-19 salgını önlemleri uyarınca, üniversitenin ana kampüs ve diğer yerleşkelerindeki tüm birimlerinde yürütülmekte olan dersler Advancity firmasından dönemlik olarak kiralanan ALMS platformu üzerinden yürütülmektedir. Dersler, öğretim elemanlarımız tarafından üretilen videolar ve çeşitli ders materyallerinin platforma yüklenmesi ve öğrenciler tarafından takibinin yapılması şeklinde asenkron şekilde yürütülmektedir (Dayanak: 18.02.2020 tarihli ve 05-2020/35 sayılı Senato Kararı).

Derslerin zamanında sisteme yüklenmesinin güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ayrıntılı (ders, hafta, konu, materyal türü, içerik, öğretim elemanı) birim bazında (fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu) içerik raporları üretilerek birim yöneticileri ile paylaşılmak üzere haftalık olarak üst yönetime sunulmaktadır.

2. Sınav uygulamaları

2019-2020 Akademik Yılı Bahar döneminde 30 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim yoluyla verilen derslerin (teorik ve/veya uygulamalı) ara sınavlarının uygulanması, ALMS platformu üzerinden soru/ödev şeklinde yine asenkron olarak gerçekleştirilmektedir.

3. Öğretim elemanlarına verilen online eğitimler

Öğretim elemanlarının sistem kullanımında karşılaşacakları problemleri önlemek amacıyla;

Uzaktan eğitim sistemi 30 Mart 2020 tarihiyle başlatılmış ve arada kalan bir haftalık sürede öğretim elemanlarına Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından üretilen tanıtıcı videolar, sistem sağlayıcı firma tarafından geliştirilen tanıtıcı videolar ve kılavuzlar aracılığıyla eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Oluşturulan bilgilendirme metinleri ve yönergeler aracılığıyla da öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon tamamlanmaya çalışılmıştır. Bu materyaller, UZEM web sayfasında erişime açık bulunmaktadır.

Üniversitenin resmi internet sitesi, UZEM alt sayfası, EBYS, toplu e-mail sistemi ve mobil uygulama üzerinden öğretim elemanlarıyla anlık iletişime geçilebilmektedir.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü koordinatörlüğünde oluşturulan ve birim bazlı görev ve sorumluluk verilen 13 kişilik bir teknik ekip kadrosu, öğretim elemanlarına 7/24 destek sunmaktadır.

4. Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

Öğrencilerin sistem kullanımı ve diğer akademik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla;

Eğitimler Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından üretilen tanıtıcı videolar, sistem sağlayıcı firma tarafından geliştirilen tanıtıcı videolar ve kılavuzlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Üniversitenin resmi internet sitesi, UZEM alt sayfası, EBYS, toplu e-mail sistemi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulama üzerinden öğrencilerimizle anlık iletişime geçilebilmektedir.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü koordinatörlüğünde oluşturulan ve birim bazlı görev ve sorumluluk verilen 13 kişilik bir teknik ekip kadrosu, öğrencilerimize 7/24 destek sunmaktadır.

Öğrencilerimizin akademik anlamdaki ihtiyaç duydukları destekler yine ders aldıkları öğretim elamanlarınca ve akademik danışmanlarca sistem üzerinden ve diğer iletişim araçlarıyla sağlanmaktadır.