Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Covid 19

Komisyon

Prof. Dr. Ercan OKTAY (Başkan)

Prof. Dr. Dursun ODABAŞ (Üye)

Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL (Üye)

Ahmet TÜFEKCİ (Üye)

Doç. Dr. Aziz Ramazan DİLEK (Üye)

Doç. Dr. Gökhan SADİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Aytaç KOCABAŞ (Üye)

Öğr. Gör. Keriman YILDIZ (Üye)

Öğr. Gör. Aliye KIRAY (Üye)

Mahmut ÖZCAN (Üye)

Mustafa AVCI (Üye)