Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Covid 19

Yayınlar

1. KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Fuad BAKİOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Hülya ERCAN ve Öğretim Görevlisi Ozan KORKMAZ tarafından gerçekleştirilen “Kovid-19 Korkusunun Psikolojik Etkileri” konulu araştırma, ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan 18-76 yaş aralığındaki 645’i kadın ve 291’i erkek 936 katılımcı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma ile bireylerde Kovid-19 korkusuna bağlı olarak yaşanan stres, depresyon ve kaygı düzeyleri ölçülürken kadınlar ve erkeklerin evlerinde kaldıkları süre içinde yapmış olduğu etkinlikler de değerlendirilmiştir.

2. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Büşra BAKİOĞLU ve Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK tarafından gerçekleştirilen “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri” adlı çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan bilimsel araştırmalar platformu tarafından onaylanmıştır. Araştırma 75 Fen Bilimleri öğretmeni ile nitel desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Fen Bilimleri öğretmenlerinin pandemiye ilişkin ön bilgileri sorgulanmış, uzaktan eğitimde yaşadıkları sıkıntılar, uzaktan eğitimde kullandıkları öğretme-öğrenme yaklaşımları, materyaller ve programlar tespit edilmiş, pandeminin mesleki gelişimlerine, tutumlarına ve mesleki doyumlarına etkisi de incelenmiştir. Araştırma yayın aşamasında olup haziran ayı içerisinde yayınlanması öngörülmektedir.

3. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Büşra BAKİOĞLU ve Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK tarafından “COVID- 19 Pandemisinin Moderatörlüğünde Öğretmen Adaylarının Akademik Motivasyonlarının E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarını Yordamada Bilgisayar Öz-Yeterlik Algılarının Aracı Rolü” adlı bir modelleme çalışması yürütülmektedir. Araştırma 522 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. 21 farklı branştan araştırmaya katılan öğretmen adaylarının pandemi sürecinde akademik motivasyonlarının e-öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Yine araştırma kapsamında pandemi korkusunun düzenleyiciliğinde öğretmen adaylarının akademik motivasyonlarının bilgisayar öz-yeterlik algılarının aracılığı rolünde e-öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi de incelenmiştir. Araştırma yazım aşamasında olup yayına hazırlanmaktadır.

4. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim ARPACI, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kasım KARATAŞ tarafından koronavirüs fobisiyle ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma kapsamında 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyal ve ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi. Koronavirüs fobisini ölçmek için bir ölçek geliştirme projesi olarak yürütülen çalışmada ölçeğe ilişkin dört alt boyut belirlendi. Dünyada koronavirüs fobisini ölçen tek araştırma olan çalışmada ekonomik, psikolojik, somatik ve sosyal boyut olarak belirlenen dört ölçek, 20 madde üzerinden test edildi.

5. KMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Fuad BAKİOĞLU, Dr. Öğretim Üyesi Hülya ERCAN ve Öğretim Görevlisi Ozan KORKMAZ tarafından Covid-19 korkusu ile ilgili bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaya Türkiye’nin farklı bölgelerinden 970 kişi katılmıştır. Yapılan araştırmada Covid-19 korkusu ile depresyon, anksiyete, stres, belirsizliğe karşı tahammülsüzlük ve pozitiflik arasındaki ilişkiler model yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda bireylerin yaşadığı Covid-19 korkusunun depresyon, anksiyete, stres ve belirsizliğe karşı tahammülsüzlüğü artırdığı ve pozitif ruh halini azalttığı bulunmuştur. Yapılan çalışma İngiltere merkezli SSCI indekste taranan “International Journal of Mental Health and Addiction” dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmaya linkten (https://link.springer.com/article/10.1007/s11469-020-00331-y) ulaşılabilir.

6. Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel makale hazırlık süreçleri devam etmektedir.

7. Rektörlüğümüz tarafından altı ayda bir yayımlanan KMÜ Bizbize Türkçe dergisinin Temmuz 2020 sayısının Kovid-19 Özel Sayısı olarak çıkarılması tasarlanmaktadır.