Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Yürütme Kurulu

GÖREVİ ADI SOYADI ÜNVANI

Başkan

Prof. Dr. Nevzat AYDIN

Rektör Yardımcısı

Üye Prof. Dr. Faruk Ayhan BAŞÇİFTÇİ

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Üye Doç. Dr. Sefa USTA 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

Üye

Doç. Dr. Gülşah YALÇIN

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Üye

İbrahim ÖZER

Döner Sermaye İşletmesi Müdürü