ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ İÇİN SÜRECİN NASIL İŞLEYECEĞİ

1. Başvuruda bulunmak isteyen üniversitemiz öğrencilerin,  öncelikle başvurmayı düşündükleri üniversite ile  üniversitemizin arasında protokol olup olmadığına bakmaları daha sonra ise başvurulacak üniversitede  bölümlerinin olup olmadığını ve kaç kişilik olduğunu (genel kontenjanlar için tıklayınız) kontrol etmeleri tavsiye edilir.

2. Üniversitemiz öğrencileri Farabi Kurum Ofisine Aday Öğrenci Başvuru Formu ve not dökümü ilebaşvurur. Yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu programdan faydalanabilirler. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. İkinci sınıfta yararlanmayı düşünenler programa başvurabilirler. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğrencilerden ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır. Öğrenci ve öğretim üyelerinden yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına gitmek isteyenlerin gidecekleri kurumun belirlediği dil belge ve standartlarını taşıması gerekir

3. Başvuru sonucu Farabi Üniversite Koordinatörlüğünce şartlı tarafından ilan edilir. (İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca yükseköğretim kurumları bir akademik yılda, ilk yarıyıl için en geç 15 Mart, ikinci yarıyıl için en geç 15 Ekim tarihinde ilanı yayınlar).  Öğrenci seçim süreci, imzalanan Protokoller doğrultusunda yapılır. Öğrenci başvuruları uygunluk denetiminden geçirildikten sonra, kontenjanlara göz önüne alınarak olarak açıklanır. Şartlı seçilen öğrenciler eğer gitmekten vazgeçerlerse, dilekçe vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerekli belgeleri, teslim etmeyen öğrenciler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır. Herhangi bir nedenle değişimin gerçekleşememesi durumunda bu listede ismi açıklanan öğrenciler, ilgili dönem ya da sonraki dönemler için bir hak iddia edemezler.

4. Programdan yararlanmayla ilgili kesin sonuçlar; gidilecek üniversite tarafından düzenlenecek kabul belgelerinin gelmesine ve Öğrenci ile bölüm başkanlığı tarafından birlikte doldurulacak olan (a)Öğrenim Protokolü  ve (b) Öğrenci Başvuru Formu'na bağlı olarak şekillenir. Öğrenci bu formları bölümle beraber doldurduktan sonra, Bölüm başkanlığına teslim eder, bölüm başkanlıkları da üst yazı ile Öğrenim Protokolü  ve Öğrenci Başvuru Formu'nu ofisimize iletir.

5. Öğrencimiz, öğretim protokolü, ilgili üniversite tarafından kabul edildikten sonra, öğrenci ilgili bölüme kayıt yaptırmadan önce, (a) üniversitemiz ile öğrencilerimiz arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi  imzalanır ve (b) öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi imza  karşılığı teslim edilir.

6. Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine ilişkin olarak 

(a) not çizelgesi (gidilen üniversiteden alınan), 

(b) katılım belgesi (gidilen üniversite tarafından verilen) ve 

(c) Öğrenci Nihai Raporu'nu, en geç 15 gün içinde kendi ofisimize teslim etmelidir. ofisimiz,, öğrencilerin eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin  işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

 

Öğrenci yükümlülüğü

MADDE 22 – (1) Gidilecek yükseköğretim kurumundan kabul belgesi alan öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi yükümlülüklerini üstlenmiş sayılırlar. Kabul belgesi aldığı halde gidilecek yükseköğretim kurumunda mazeretsiz olarak öğrenime başlamadığı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir. Varsa yapılan ödemelerin iadesi talep edilir. Bu durumdaki öğrenciler hiçbir eğitim kademesinde bir daha burslu ya da burssuz Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar. (2) Kabul Belgesi almış Farabi Değişim Programı öğrencileri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına da kayıtlarını yaptırırlar. Öğrencilerin kayıtları, gidilen yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince yapılır ve ilgili öğrenciye ilişkin belgeler ile sınav sonuçlarına ilişkin kayıtlar bu ofislerce tutulur.