Kontrol Listesi

  • Gelen Öğretim Elemanı kendi kurumuna başvurur.
  • Başvurunun kabul edilmesi durumunda ilgili kurum yetkilisi (Üniversite Koordinatörü, Bölüm Başkanı, Dekan-Müdür v.b.) tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Farabi Değişim Ofisine resmi olarak bildirilir.
  • Gelmek isteyen Öğretim Elemanının CV, vereceği dersin adı ve ders içeriği de Farabi Değişim Ofisine gönderilir.
  • Farabi Değişim Ofisine gönderilen belgeler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bölüm Koordinatörüne ulaştırılır.
  • Bölüm, Dekanlığı aracılığıyla Öğretim Elemanı için Davet Mektubu hazırlanmasını bir yazı ile Rektörlükten talep eder. Bundan sonra Farabi Değişim Ofisi davet mektubunu hazırlar ve karşı Üniversiteye yollar.
  • Gelecek olan Öğretim Üyesi kendi kurumunun koyduğu kurallar çerçevesinde gerekli işlemlerini tamamlar.
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesindeki ilgili birim söz konusu Öğretim Üyesi için Yönetim Kurulu Kararı alır.
  • Söz konusu Öğretim Üyesine eğitim döneminin sonunda kendi kurumuna dönmeden önce Farabi Değişim Ofisi tarafından bir Katılım Sertifikası verilir.