ÖĞRENİM PROTOKOLÜ hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?Aşağıda yer alan bilgiler daha önce Farabi programına katılan öğrencilerin öğrenim protokollerinin yapılması sırasında ortaya çıkan problemlere dayanılarak hazırlanmış olup, öğrencilere bu tecrübelerin aktarılmasını amaçlamaktadır.Lisans Öğrencileri Öğrenim Protokolü (Tıp Fakültesi hariç) 

1. Öğrenim Protokolü, Farabi Değişim Programı’nın öğrenci için en önemli belgesidir.Öğrenci bu belgeyi gerekli araştırmaları yaparak, gidilecek bölümün güncel ders programı ile Farabi Bölüm Koordinatörü eşliğinde hazırlamak zorundadır.

2. Öğrenci gitmek istediği üniversitenin ders programına ilgili bölümün web sayfasından ulaşabilir. Ancak bölüm sekreterliği aranarak ders programının güncel olup olmadığı teyit edilmelidir.

Öğrenci ders programına web sayfası aracılığı ile ulaşamıyorsa, gideceği bölüm sekreterliğinden e-mail eki veya faks yolu ile isteyebilir. 

3. Karşı Üniversiteden alınacak dersler “ Alınacak Dersler Tablosu”na, kendi Üniversitesinde karşılığında sayılacak dersler SIRASI İLE “ Sayılacak Dersler” tablosuna işlenir.

4. Gidilen üniversitede ALINACAK OLAN DERS HANGİ DÖNEM AÇILIYOR İSE öğretim protokolünde de AYNI DÖNEME yazılmalıdır. Güz döneminde alınacak bir ders bahar dönemi, bahar döneminde alınacak bir ders güz dönemi protokolüne İŞLENMEMELİDİR.

5. İlgili bölüm onayı olması halinde güz döneminde alınan bir ders KENDİ üniversitesindeki bahar dönemindeki bir derse ya da bahar döneminde alınan bir ders KENDİ üniversitesindeki güz dönemindeki bir derse sayılabilir.

6. Kesin bir kural olmamakla birlikte, genellikle güz döneminde açılan derslerin kodları tek sayı, bahar döneminde açılan derslerin kodları çift sayıdır. Alınacak dersleri öğrenim protokolüne işlerken doğru dönemde alınıp alınmadığı derslerin kodlarına bakılarak kontrol edilebilir (Ulusal veya AKTS kredilendirme sistemi kullanılabilinir).

7. Karşı üniversiteden aynı yarıyılda alınacak ders yükü öğrencinin kendi üniversitesinde aynı yarıyılda sayılacak ders yükünden AZ OLAMAZ. Alınacak ve sayılacak derslerin toplam kredi yükleri kontrol edilmelidir.

Toplam kredi az olduğu durumda, öğrenci fazla ders almak zorundadır (YÖK). Krediyi tamamlamak adına alınan bu fazla ders/derslerin karşılığında öğrenim protokolünde ders YAZILMAYACAKTIR. Ancak alınan bu fazla ders/derslerden geçilmesi durumunda ilgili Farabi Bölüm Koordinatörü karşılığında sayılacak ders/dersleri öğrenci gitmeden önce belirlemelidir.

8. Farabi Programı yönetmeliği alt ve üst sınıflardan ders almaya izin vermektedir (madde 9-4). Ancak ders programında farklı sınıflardan alınan dersler çakışabilir. Devamsızlık sorun olabilir. Bu şekilde hazırlanan ve her iki üniversite tarafından onaylanan öğrenim protokolü bulunan öğrenciler derslerin çakışması nedeni ile devamsızlıktan kalma probleminin olup olmadığını dönem başlamadan önce netleştirmelidir. Eğer böyle bir problem var ise ve Ekle /Sil formu ile de düzeltilemiyorsa, öğrenci bölümünün konu ile ilgili kararını uygulamalıdır.

9. Öğrencinin ders programında bağlı ders var ise yani Ders I alınmadan Ders II alınamıyorsa öğrenim protokolü hazırlanırken dikkat edilmelidir. Mutlaka bölüm onayı alınmalıdır.