Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ 16. ULUSLARARASI KOROZYON SEMPOZYUMU

KONULAR

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

 

- Arkeolojik ve Tarihi Eserlerde Korozyon ve Korunma Yöntemleri

- Beton İçindeki Çeliğin Korozyonu

- Biyomalzemelerin Korozyonu

- Deniz Korozyonu

- Donatı Korozyonu

- İçme Suyunun Korozyonu

- Kaplamalar

- Katodik ve Anodik Koruma

- Kompozit Malzemelerin Korozyonu

- Korozyon Eğitimi ve Bilgisayar Uygulamaları

- Korozyon İnhibitörleri

- Korozyon Kontrol Teknolojileri ve Yenilikler

- Korozyon Koruması için Yenilikçi Kaplama Teknolojileri

- Korozyon Oluşum Mekanizmaları

- Korozyon Önleme ve Nanoteknoloji

- Korozyon Test Yöntemleri ve Standartları

- Korozyon ve Enerji Verimliliği

- Korozyon ve İnovasyon

- Korozyon ve Malzeme Seçimi

- Korozyon ve Sürdürülebilirlik

- Korozyon ve Teknolojik İlerlemeler

- Korozyon Veri Analitiği ve Korozyon Mühendisliği

- Korozyondan Korunma Metotları ve Sistemleri

- Korozyonla Mücadelede Eğitim ve Farkındalık

- Koruyucu Kaplamlarda Korozyon

- Metal, Polimer ve Seramik Malzemelerde Korozyon

- Mikrobiyolojik Korozyon

- Nükleer Tesislerde Korozyon

- Otomotiv ve Havacılık Uygulamalarında Korozyon

- Petrol ve Doğal Gaz Üretim, Taşıma Sistemleri ve Depolarında Korozyon

- Petrokimya ve Rafinerilerde Korozyon

- Polimerlerin Korozyonu

- Sıcak Gazlar ve Yanma Ürünlerinin Korozyonu

- Temiz Su Taşıma Sistemlerinde Korozyon

- Tribo Korozyon ve Mekanizmaları