Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

MİSYON: Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

 

VİZYON: Türkiye’nin kendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmaktır.

AMAÇLAR


1) EĞİTİM
• Temel bilim ve temel mühendislik ile gıda bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanımlı,

• Elde ettiği bilgileri ve becerileri gıda üretimi, ürün geliştirme, kalite sağlama ve gıda kontrolü gibi alanlarda etkili kullanabilen,
• Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, kendine güvenli, takım çalışmasına uyum sağlayan,
• Meslek etiğine saygılı, sosyal yönü güçlü, çağın sorunlarına duyarlı, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan ,
• Gıda endüstrisi, kamu kuruluşları ve üniversitelerce öncelikle tercih edilen mezun yetiştirmektir.

 

2) ARAŞTIRMA
• AB, TÜBİTAK, DPT, üniversite, endüstri tarafından destekli ve katılımlı araştırma projesi sayısının artırılması, her öğretim üyesinin
en az bir projede görev alması,
• SCI dergilerdeki yayın ve patent sayısının artırılması, öğretim üyesi başına yıllık ortalama yayın sayısının 1’in üzerinde tutulması,
• Öğretim üyelerinin yılda en az bir ulusal veya uluslararası bilimsel toplantıya katılması ile yeni bilgi ve bulguların paylaşılması,
• Araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve bu amaçla laboratuvarların yeni analiz aygıtları ile desteklenmesi ve laborant/tekniker
sayısının artırılması ile bilime katkıda bulunan ve ülke gereksinimlerini karşılayan araştırma yapmaktır.

 

3) SEKTÖREL
• Mezunlar ile etkili bir iletişim ağı oluşturulması, bölüme ilgilerinin artırılması ve katkılarının sağlanması,
• Endüstri, kamu kuruluşu, meslek ve tüketici örgütü temsilcilerinden bir danışma kurulu oluşturulması,
• Danışmanlık, eğitim, araştırma ve analiz hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile sektörel ve toplumsal ilişkileri güçlendirmektir.

 

   

Ders İçerikleri İçin Lütfen Tıklayınız