1) Bor Enstitüsü


Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini temin etmek için değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan, bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Ulusal Bor Enstitüsü tarafından, bor bilgisi ve teknolojisinin üretilmesi / uygulamaya geçirilmesi amacıyla araştırma kuruluşları ve endüstriyel kuruluşlardan gelecek projelere destek verilmektedir. Proje önerileri, bor kullanımını öngörmeli ve Enstitü amaçlarına katkı yapacak nitelikte olmalıdır.


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

2) Hidrojen Enstitüsü


UNIDO-ICHET gelişmekte olan ülkelerde Hidrojen enerjileri konularındaki projelere destek sağlamaktadır. Desteklenecek proje konuları, yenilenebilir kaynaklardan hidrojen üretimi, transferi, transferi ve depolanmasına dönük uygulamalar olarak belirlenmiştir. Bunların ötesinde bu tür teknolojilerin dizayn ve kurulumuna dönük projelerde destek kapsamına girebilmektedir.


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

3) Atom Enerjisi Komisyonu


Atom Enerjisi Komisyonu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, Milli Savunma, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarından birer üye ile nükleer alanda eğitim, öğretim ve araştırma yapan dört öğretim üyesinden oluşur ve 1956 yılında Ankara’da kurulmuştur. Atom enerjisi komisyonu tarafından yürütülen proje destek programları web sitesi üzerinden erişilebilir.


Daha Fazla Bilgi İçin...