EMBO-European Molecular Biology Organization


Avrupa’nın Yasam Bilimleri alanında öncü bilim insanlarının bir araya gelerek 1964 yılında oluşturdukları Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO-European Molecular Biology Organization), 24 ülkenin katılımıyla 1969 yılında gerçekleştirdiği Avrupa Moleküler Biyoloji Birliği (EMBC- European Molecular Biology Conference) aracılığıyla burslar, genç bilim insanları, kurs, çalıstay ve konferanslar, elektronik bilgi, bilimde kadın, bilim ve toplum, bilimsel yayınlar, topluluğa yönelik konferanslar gibi farklı alanlarda etkinliklerini sürdürmektedir. Yılda yaklaşık 15 Milyon Avro bütçeli EMBC, dünya ölçeğinde saygın bilimsel etkinlik düzeyi, verimliliği ve Avrupa dışı ülkelerce de gördüğü büyük ilgi açısından Avrupa Bilim Destek programları arasında örnek bir model olarak gösterilmektedir. EMBO destekleri burs ve etkinlik desteği olarak ikiye ayrılabilir. Etkinlik destekleri kurs, konferans, konuşmacı, çalıştay gibi etkinliklere yöneliktir. Burs programları ise kısa dönemli, uzun dönemli, akademik izindeki araştırmacılar, genç araştırmacılar, yerleşim bursu başlıkları altında ayrı ayrı kurgulanmıştır.


Daha Fazla Bilgi İçin...