1501 -Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

 

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

1505-TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut  bir  ürünün  geliştirilmesi,  iyileştirilmesi,  ürün  kalitesi  veya  standardının yükseltilmesi  veya  maliyet  düşürücü  nitelikte  yeni  tekniklerin,  yeni  üretim  teknolojilerinin  geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 400.000 YTL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

  • teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
  • mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
  • özgün teknolojilerin geliştirilmesi
  • teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

  Programla girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Daha fazla bilgi için tıklayın

 

 

 

KURUM ADI

DESTEK ADI

Destek Oranı (%)

Destek Miktarı Ve Türü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜBİTAK

TEYDEB

 

1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

 

 %50-%60

Proje bütçesi alt ve üst limiti bulunmamaktadır.

 

Destek türü geri ödemesizdir.

 

1505-TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

KOBİ:%75

 

 Büyük Ölçekli İşletme:%60

Proje bütçesi en fazla 1.000.000TL

 

Destek türü geri ödemesiz

 

 

 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

 

 

75%

Proje bütçesi üst limiti 500.000TL’dir.Destek türü geri ödemesizdir.

 

Son 2 tanesi ortaklı gerçekleştirmek koşulu ile KOBİ’lerin ilk 5 projesi bu kapsamda desteklenmektedir.

 1509-TÜBİTAK

Uluslar arası Sanayi

Ar-Ge    Projeleri Destekleme Programı

 KOBİ: %75

 

Büyük Ölçekli İşletme:%60

Proje bütçesi alt ve üst limiti bulunmamaktadır.

 

Destek türü geri ödemesizdir.

 

1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

 KOBİ: %75

 

Büyük Ölçekli İşletme:%60

Proje bütçesi muhtelif çağrılar için özel belirlenmekle beraber ortalama 5.000.000TL

 

Destek türü geri ödemesizdir.

 1512-TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

 

100%

İş fikrinin prototip aşaması için 100.000TL geri ödemesiz destek verilmektedir.Devamında 1507 destek programından yararlanılabilmektedir.