Sanayi Tezleri (San-Tez) Destek Programı

 • SANTEZ

Sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversite bilimselliği kapsamında çözüme kavuşturulması, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamaktır.

Programın Başlıca Hedefleri:

  • 1. Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,
  • 2. Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesini sağlamak,
  • 3. KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,
  • 4. İşletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik çalışmalarını hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirmelerini sağlamak,
  • 5. Program kapsamında daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenerek nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,
  • 6. San-Tez Projelerinde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

SAN-TEZ Projelerinin birinci dönem son başvuru tarihi her yılın Mart ayının 15’i, ikinci dönem son başvuru tarihi ise her yılın Ağustos ayının 15’i olarak belirlenmiş olup, bu tarihlerin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden iş günü mesai saati sonuna kadar başvurular kabul edilmektedir. Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25'inin kuruluş tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir. Destekleme süresi proje bazında en çok üç yıldır. Ancak projenin gereksinimlerine uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir. Proje önerisi başvuru dönemleri her yıl Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak San-Tez Proje Başvuru Dokümanında ilan edilir. San-Tez Programı 2010 yılı 1. döneminde 117 proje başvurusu gelmiş olup bu projelerin toplam bedeli 57,4 Milyon TL’dir.


Daha Fazla Bilgi İçin...

 

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)

Ar-Ge Merkezleri

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

 

 

Kurumun Adı

Destek Adı

Destek Oranı (%)

Destek Miktarı Ve Türü

 

 

 

 

 

Bilim,Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Tezleri (San-Tez) Destek Programı

75%

Proje bütçesi alt ve üst limiti bulunmamaktadır .

Destek türü geri ödemesizdir

Teknogirişim Sermayesi Desteği

100%

İş fikrinin prototip aşaması için 100.000TL geri ödemesiz destek verilmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)

 Muhtelif

5746 Sayılı Kanun’un sağladığı avantajlarından yararlanılmatadır.

Ar-Ge Merkezleri

Muhtelif

5746 Sayılı Kanun’un sağladığı avantajlarından yararlanılmatadır.

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

Muhtelif

5746 Sayılı Kanun ve Bakanlığın sağlayacağı avantajlardan yararlanılmaktadır.