Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

BAP

Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca desteklenecek araştırma projelerinin önerilmesi, değerlendirilmesi, kabulü, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların duyurulması ile ilgili esasları yürütecek komisyonun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.

Bu yönerge " 2547 Sayılı Yükseköğretim  Kanunu'nun 4684 Sayılı değişik 58.nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir. Bu     yönerge     10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete'de   yayınlanan   "Yükseköğretim  Kurumları  Bilimsel  Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" esas alınarak hazırlanmıştır.

https://kmu.edu.tr/bap