Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

Özgörev

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisii'nin misyonu, Üniversitemizin Ar-Ge altyapısını güçlendirerek ulusal ve uluslararası destek programları konusunda araştırmacılara yönelik seminerler, bilgilendirme toplantıları, proje pazarları vb. faaliyetler düzenleyerek ilgi alanlarındaki araştırmalara sağlanan ulusal veya uluslararası fonlardan araştırmacılarımızı haberdar etmek, bu fonlara başvurmalarını sağlayarak araştırma projelerinin takibinde destek vermektir.