Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

MODÜL 1

Modül 1: Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Bu modülün temel amacı; araştırmacılara, akademisyenlere, öğrencilere ve iş dünyasına K.M.Ü. PTTO’nun tanıtımını yapmak, Üniversite-Sanayi arasındaki işbirliklerinin oluşması için gereken iletişim köprüsünün kurulmasını ve teknoloji transferi konusunda farkındalığın arttırılmasını sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

              KMÜ akademisyenlerine talepleri doğrultusunda sanayiye dönük teknolojik eğitimler,

Destek verilen öğrenci ve akademisyen projelerini fuarlarda tanıtma,

Destek programları vb. konularda yapılan bilgilendirme toplantıları,

Girişimcilik, fikri mülkiyet, proje yönetimi vb. konularda gerçekleştirilen eğitimler,

faaliyetlerini yürütmektedir.