Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

MODÜL 2

 

Modül-2: Proje Desteği

Bu modülün temel amacı; araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve iş dünyasının Akademik (ARDEB) ve Üniversite-Sanayi işbirliği (TEYDEB) projeleri başta olmak üzere Ar-Ge tabanlı destek programlarından yararlandırılması amacıyla proje geliştirme, projelendirme ve yürütme süreçlerine rehberlik etmektir.

Bu doğrultuda;

Bilgilendirme ve Yönlendirme (Programların kapsamı ve işleyişi ile ilgili bilgi verme, projeleri doğru programlara yönlendirme)

İletişim ve Koordinasyon (Proje ekibi oluşturma, sanayicilerle/diğer akademisyenlerle eşleştirme, proje desteği veren kurum nezdinde görüşme ve takipler)

Proje Yazma Desteği (Yazılmış projeleri gözden geçirme, revize etme, belirli kısımlarının yazımına doğrudan destek verme gibi)

Proje Yürütme Sürecindeki Destekler (Proje destek almaya hak kazandıktan sonraki süreçlerin destekleme)

 faaliyetlerini yürütmektedir.