Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

MODÜL 4

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Bu modülün temel amacı; akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ayrıca buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamının belirlenmesi, patent ön araştırmasının yapılması ve ticarileşme potansiyelinin değerlendirilmesi, tescil sürecinde Türk Patent Enstitüsü ve buluş sahibi arasındaki koordinasyonun sağlanması bu modülün diğer görevleridir.

Bu doğrultuda;

Üretilen bilimsel bilginin sınaî mülkiyet haklarıyla korunması gerektiği bilincini artırarak farkındalık yaratılması,

Başvuru sahiplerini süreçler ile ilgili birebir bilgilendirilmesi,

faaliyetlerini yürütmektedir.