Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

MODÜL 5

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Bu modülün temel amacı; yeni  proje fikirlerinin ve ilgili komisyonlarca uygun bulunan girişimcilerin mentörler yardımıyla desteklenerek bölgede girişimcilik ve inovasyon kültürünün  yaygınlaşmasına katkı sağlamaktır.

Bu doğrultuda;

Üniversite’de ve Üniversite ile ilişkili paydaşlar arasında girişimcilik kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması, girişimcilikle ilgili yeni programların oluşturulması ile girişimciliğin artırılması, Startup (başlangıç) firmalarının kurulması ve inovatif ürün geliştiren firmaları ortaya çıkarma faaliyetleri,

Girişimcilerin firma kurmasını kolaylaştırıcı hukuki işlemler, iş geliştirme ve pazarlama konularında danışmanlıklar, çekirdek sermayeye ve diğer yatırım imkanlarına erişimi kolaylaştırıcı hizmetler,

Ön kuluçka, kuluçka hizmetleri, iş rehberliği hizmetleri, hızlandırma programları ve girişimcilik eğitimleri,

Yenilikçi bir ürün ve/veya üretim yöntemi fikrine sahip girişimci adayları, ön kuluçka merkezinde proje önerilerini değerlendirmek,

Teknopark kapsamındaki firmalarda öğrencilere yönelik staj/yarı zamanlı çalışma imkanları yaratılması,
 

faaliyetlerini yürütmektedir.