Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi

Önemli Tarihler

Kongre Günleri  

17-19.10.2019

Son Özet Metin Gönderim Tarihi

01.07.2019

15.07.2019

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

01.08.2019

15.08.2019

Kabul Edilen Özetlerin Bildirim Tarihi

07.07.2019

Kabul Edilen Tam Metinlerin Bildirim Tarihi

02.09.2019

Tam Metinlerin Son Kabul Tarihi

01.09.2019