ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

           Bölümümüz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. Yabancı dil bilgilerini derinleştirmek isteyen öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak bir yıl süreyle İngilizce hazırlık programına devam edebilmektedir. Lisans programında Mimarlık, Heykeltıraşlık Sanatı, Seramik gibi Arkeoloji için temel oluşturan dersler ilgili dönemin tarihsel, sosyal, kültürel koşulları ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Arkeolojiye Giriş, Eskiçağ Tarihi, Protohistorya, I. Binde Doğu-Batı İlişkileri, Mitoloji gibi derslerle öğrenciler Antik Dönem üzerine bilgilerini derinleştirmektedir. Latince ve Eski Yunanca derslerinin okutuluyor olması bölümümüz açısından önemli bir avantaj teşkil etmektedir. Antropoloji, Prehistorya, Anadolu Uygarlıkları, Antik Dönemde Ekonomi Üretim Ticaret, Antik Dönem Mezar Mimarisi ve Ölü Gömme Gelenekleri, Roma Dönemi Resim ve Mozaik Sanatı, Erken Hıristiyanlık ve Bizans Mimarlığı, Erken Hıristiyanlık ve Bizans Sanatı, Müzecilik, Numismatik, Arkeolojik Çizim Teknikleri, Araştırma Yöntemleri, Arkeometri gibi seçmeli derslerle öğrencilerimiz ilgi alanlarına yönelik olarak daha detaylı bilgiler edinebilmektedir. Teorik derslerin yanında belirli arlıklarla gerçekleştirilen eğitim amaçlı gezilerle öğrencilerimizin Arkeoloji üzerine bilgilerinin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanmaktadır.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS VE İÇERİKLERİ