HASSAS TARIM UYGULAMALARI VE YENİLİKÇİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ HASSAS TARIM UYGULAMALARI VE YENİLİKÇİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AR-GE PROJELERİ

HASTUYİT Proje Destek Programı 1. Proje Çağrısı Kapsamında Desteklenmesine Karar Verilen Projeler

 No

Proje Başlığı

Proje Ekibi

1

Elmacılık İşletmelerinin Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi Teknoloji Algısı ile Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi

 

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ender KAYA

 

Proje Araştırmacıları

Dr. Aykut ÖRS

2

Karaman İli Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu (Cydia pomonella) (Lep.: Tortricidae)'nun Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Tekniklerinin Yaygın Kullanılan Mücadele Teknikleri ile Etkililiğinin Karşılaştırılması

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Elif YAVUZASLANOĞLU

 

Proje Araştırmacıları

Prof. Dr. Levent ÜNLÜ

3

Şeker Pancarından Amonyum Toksisitesini Bertaraf Etmek İçin Nano-Biyokömür (Nano-BK) Geliştirilmesi

 

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Ali ÖZCAN

4

Karaman'daki Elma Genotiplerinin IPBS Markörleriyle Moleküler Karakterizasyonu

 

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU

 

Proje Araştırmacıları

Y. Lisans Öğr. Begüm TERZİ AKSOY

5

YOLO Algoritmaları,Versiyonları ve Alt Modellerinin, Tip-1252 Makarnalık Buğday Tanelerinin Kalite sınıflandırılmasında Kullanımı ve Karşılaştırılması

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Kadir SABANCI

 

Proje Araştırmacıları

Y. Lisans Öğr. Abdurrahman COŞKUN

6

Kapalı Ortamda Farklı Görevler Yapabilen Otonom Tarım Robotunun Tasarımı

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Kadir SABANCI

 

Proje Araştırmacıları

Doktora Öğr. Fikret UYSAL

7

Balıkların Tazeliğinin İzlenmesi için Kimyasal Sensörlerin Geliştirilmesi

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Ziya AYDIN

 

Proje Araştırmacıları

Dr. Öğr. Üyesi Numan Emre GÜMÜŞ

Arş. Gör. Dr. Fuat GÖKBEL

8

Kökboya (Rubia tinctorum L.) Bitkisinden Püskürtmeli Kurutma Tekniği ile Toz Boya Üretimi

 

Proje Yürütücüsü

Arş. Gör. Dr. Fuat GÖKBEL

 

Proje Araştırmacıları

Prof. Dr. Yalçın COŞKUNER

9

Karaman'da Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinden Elde Edilen İşleme Atıklarının Et Teknolojisinde Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

 

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi S. Sultan TİSKE İNAN

 

Proje Araştırmacıları

Dr. Öğr. Üyesi E. Burcu U. KİRTİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ORAÇ

Mühendis Mehmet İNAN

Doktora Öğr. Gizem ŞAHİN

10

Kırmızı Ette Tiyobarbütirik Asit Miktarının Tayininde Makine Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılabilirliği

 

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖRÜCÜ

 

Proje Araştırmacıları

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÖKMEN

11

Meyve sularında depektinizasyon amaçlı yerli pektinaz enziminin rekombinant olarak üretilmesi ve immobilizasyonu

 

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Yakup ULUSU

 

Proje Araştırmacıları

Prof. Dr. Faruk ÖZEL

Öğr. Gör. Dr. Funda ULUSU

Öğr. Gör. M. Yunus Emre KARAMAN

12

Aptamer kaplı manyetik küreler ile Patulin'in elma suyundan arındırılması

 

Proje Yürütücüsü

Dr. Öğr. Üyesi B. Bilgenur K. ŞENER