HASSAS TARIM UYGULAMALARI VE YENİLİKÇİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ HASSAS TARIM UYGULAMALARI VE YENİLİKÇİ İŞLEME TEKNOLOJİLERİ İHTİSASLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HAKKIMIZDA

      Hassas tarım uygulamaları ve yenilikçi işleme teknolojileri ihtisaslaşma programı “Hassas Tarım” ve “Yenilikçi İşleme” olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Yüzyıllardır tahıl deposu olarak bilinen (buğday, mısır, arpa vb.), ülkemiz bitkisel ürünler üretimine %30’lar düzeyinde önemli katkılar sağlayan ve endüstriyel gıda üretiminde başta unlu mamuller (bulgur, bisküvi, kek, gofret, çikolata vb.), meyve-sebze ürünleri (yaş meyve-sebze, meyve suyu, salça pekmez gibi konsantre gıda ürünleri vb.), kuru baklagiller ve hayvansal ürünler (et, süt ve kanatlı ürünleri) olmak üzere birçok temel gıdanın üretildiği çok sayıda fabrikaya ev sahipliği yapan, aynı zamanda sektörün makine-ekipman ihtiyacını da karşılayan Karaman ilimiz için bu program bölgesel kalkınma anlamında vazgeçilmezdir.

     Hem hammadde hem de son ürün üretiminin devamı ve dünya pazarına gıda arzının önemi son yıllarda daha da artmaktadır. Özellikle Covid-19 pandemisi döneminde yaşanan ve halen devam eden gıda tedarik zincirindeki krizler bu hususta yapılacak yenilikçi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Karaman ili bu konuda endüstriyel ürünlerde olduğu gibi geleneksel ürünleriyle de ön plana çıkmaktadır.

     İhtisaslaşma programı kapsamındaki iki ana başlıktan biri olan yenilikçi gıda teknolojilerinin kullanımı ancak kaliteli ve yeterli tarımsal hammaddenin temini ile mümkün olacaktır. Bu da hassas tarım uygulamaları sayesinde elde edilebilmektedir. Tarımsal üretimde temel amaç, optimum masrafla daha kaliteli ve daha fazla ürün elde etmektir. Ancak yetiştiricilikte yapılan hatalar üretiminin ekonomik olmaktan çıkmasına ve bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Özellikle aşırı kimyasal kullanımı ile arazilerin verimliliği ve sürdürülebilir üretim potansiyeli azalmaktadır. Sürdürülebilir tarım, ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan kabul edilebilir özelliklere sahip uygulamaları içeren sadece yüksek miktarda kazancı hedeflemeyip uzun dönemli etkileri de dikkate alan bir tarım yöntemidir. 

     Hassas tarım teknolojileri, tarımda bilgi ve teknolojiyi birlikte kullanan tarımsal işletmeciliği değiştirebilecek yeni bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Hassas tarım teknolojileri, uydu teknolojisi, elektronik ölçüm ve kontrol sistemleri ve bilgisayar yazılımları gibi yüksek teknolojileri kullanarak çok küçük alanlarda tarımsal girdi uygulama miktarını değiştirerek, kârlılık ve tarımsal etkinliğin artırılması ve daha da önemlisi çevreyi korumayı amaçlamaktadır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi hassas tarım uygulamaları konusunda tematik üniversite olarak YÖK tarafından atandıktan sonra hızlı bir şekilde bu konuda alt yapısını oluşturmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bu amaçla bölgenin kalkınması için ihtiyaç duyulan konularda hem uygulamalı eğitimlerin verilmesi hem de uygulamalı AR-GE çalışmalarının gerçekleştirilmesi için Tarımsal Eğitim ve Araştırma tesisi oluşturulacaktır.