Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ KARAMAN SEMPOZYUMU

Sempozyum Programı

                                                                      20.06.2019 Perşembe

 

09.00: Kayıt Kabul

10.00: Açılış ve Protokol Konuşmaları

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: 10.30-12.00: Açılış Oturumu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AKGÜL (Rektör)

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

10.30-11.00

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

“Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde

Karaman”

11.00-11.30

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

“Kadim Başkent Karaman’ın Kentsel

Dokusu”

11.30-12.00

Prof. Dr. Birol MERCAN

“Karaman Ekonomisinin Rekabet Gücü”

 

I. Oturumlar

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: I. Oturum - 13.00-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ercan OKTAY (Rektör Yardımcısı)

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.00-13.15

Doç. Dr. Alaattin UCA

“Karaman’da Yakın Dönem Yerel Tarih Araştırmaları ve Yerel Tarihçiler”.

13.15-13.30

Doç. Dr. Çağatay BENHÜR Doktora Öğr. Murat ARDIÇ

“Demokrat Parti İktidarında Karaman’ın Sosyo-Kültürel Durumu”.

13.30-13.45

Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL

“ATASE Belgelerine Göre Karaman’da Mütareke Dönemi’nde Yaşanan Olaylara Dair Bazı Tespitler”.

13.45-14.00

Dr. Süleyman ÂŞIK

“Yeni Karaman Gazetesi’nin 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ve Milli Birlik Komitesi’ne Bakışı”.

14.00-14.15

Dr. Özgür BAĞCI

“Demokrat Parti İktidarından Yassıada Yargılamalarına Karamanlı Bir Siyasetçi:

Remzi Birant”.

14.15-14.30

 

Müzakere

 

 Yunus Emre Salonu: I. Oturum - 13.00-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol ÜNER (Rektör Yardımcısı)

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.00-13.15

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

“Hayvan Adları Örneğinde Karaman İli Ağız Sözlüğü Üzerine Bir Deneme”.

13.15-13.30

Doç. Dr. Ali CAN

“Karamanoğlu Mehmet Bey’in Dil

Politikaları Söyleminde, Dil, Kimlik ve Ulus Bilinci”.

13.30-13.45

Dr. Öğr. Üyesi Kamil Ali GIYNAŞ Arş. Gör. Yusuf ATASEVEN

“Karamanlı Aynî Divanında Atasözleri ve Deyimler”.

13.45-14.00

Arş. Gör. Aslıhan ÖZTÜRK

“Karamanlı Nizami Divanı’nda Sosyal Hayatın İzleri”.

14.00-14.15

YL. Öğr. İbrahim SOLMAZ

“Türkçe Fermânı: Etnisite Kuramları Işığında Bir Değerlendirme”.

14.15-14.30

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: I. Oturum – 13.00-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ŞAHİN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.00-13.15

Prof. Dr. Ali ŞAHİN 

Arş. Gör. Mücahit NAVRUZ

“İslam Şehri Teorisi Çerçevesinde Karaman İl Merkezinin Geçmişten Günümüze Değerlendirilmesi”.

13.15-13.30

Prof. Dr. Tahsin TAPUR 

Dr. Öğr. Üyesi Caner ALADAĞ

Doktora Öğr. Yasin DURAN

“Karaman İlinin İdari Coğrafya Analizi”.

13.30-13.45

Öğretmen Fatma PETEK 

Dr. Öğr. Gör. Osman GÜLDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Nermin IŞIK

“Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri”.

13.45-14.00

Öğr. Gör. Emine Banu BURKUT

“Karaman’da Mesken ve Mesken Mimarisi: Karaman Evleri’nin Mekân Kurgusu Üzerine Literatür Araştırması”.

14.00-14.15

Öğr. Gör. Seda DİLAY

“Kentlerin Zihinde Bıraktığı İzler (Karaman Örneği)”.

14.15-14.30

 

Müzakere

 

Kazım Karabekir Salonu: I. Oturum 13.00-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ACAR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.00-13.15

Prof. Dr. Ali ACAR

“Karamanda Cumhur Millet İttifakının 31 Mart Seçimler Yansımasının Etkileri”.

13.15-13.30

Prof. Dr. Ali ACAR

“Yerel Seçimlerde Politik Pazarlama

Yöntemlerine İlişkin Bir Değerlendirme”.

13.30-13.45

Dr. Öğr. Üyesi Fatma OKUR ÇAKICI Arş. Gör. Taylan Can DOĞANAY

“İmaj Teorisi ve Seçmen Tercihinde

Belirleyici Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Alan Araştırması: Karaman İli Örneği”.

13.45-14.00

Öğr. Gör. Gönül AKPINAR

“Karaman Haber Sitelerinde Belediye Başkanlığı Seçimi”.

14.00-14.15

YL. Öğr. Şeyma Cemile YILMAZ

“Karaman Seçmeninin Seçimlerdeki Siyasal

Eğiliminin Değerlendirmesi: 1994-2014 Yerel Seçimleri Karaman-Ülke Geneli Karşılaştırması”.

14.15-14.30

 

Müzakere

Çay ve Kahve Arası: 14.30 - 14.45

                                                                 

                                                                  II. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: II. Oturum – 14.45-16.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alaattin AKÖZ

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ 

Doktora Öğr. Müjgan MUŞMAL

“Yakınçağda İdarî Merkez Olarak Karaman: Yeni Kurulan, Bağlanan veya Ayrılan Yerleşimler”.

15.00-15.15

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL Doktora Öğr. İrem GÜRBÜZ

“Osmanlı Dönemi’nde Mader-i Mevlâna Külliyesi’nin Bakım ve Onarım Faaliyetleri”.

15.15-15.30

Prof. Dr. Osman AKANDERE

“Konya Vilayeti Salnamelerine Göre 1869-

1914 Yılları Arasında Karaman Kazası, ( Mülki, İdari, Sosyal, Kültürel, İktisadi ve Ticari Yapısı)”.

15.30-15.45

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILMAZ

“Karaman Havalisinde Kuban Çerkezlerinin İskânı”.

15.45-16.00

Arş. Gör. N. Betül GÜNEY

“Terekelere Göre Karaman’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1829-1832)”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

 

 

Yunus Emre Salonu: II. Oturum  14.45-16.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

“Nelik ve Gerçeklik Temelinde-

(Merkezden Çevreye) Karaman/lı/lık Kimliği Üzerine Bir Çözümleme”.

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi Emad Abudlbaky ALY 

Dr. Öğr. Üyesi Orhan OĞUZ

“Karamanlı Ahmet Necati Yeniel’in Ahir Zaman Hadisleri Adlı Tercüme Kitabı”.

15.15-15.30

Dr. Öğr. Üyesi Emad Abudlbaky ALY

Dr. Öğr. Üyesi Serkut Mustafa DABBAGH

“Karamanlı Ahmet Necati Yeniel Tercümelerindeki Arapça ve Türkçe Benzetmeler”.

15.30-15.45

Dr. Öğr. Üyesi Orhan OĞUZ

Dr. Öğr. Üyesi Emad Abudlbaky ALY

“Arap Basınında Karaman”.

15.45-16.00

Dr. Kudret SAVAŞ

“Bir Arayış Diyarı Olarak Karaman:

Mustafa Kutlu’nun Nur Adlı Hikâyesinde Karaman’da Kendini Aramak”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: II. Oturum 14.45-16.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nesip AKTAN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Doç. Dr. Mustafa GENÇ

Öğr. Gör. Mustafa KONUK

“Karaman Yöresi Geleneksel El

Dokuma Halılarının Tespiti ve Kompozisyon Özelliklerinin İncelenmesi”.

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi Necla DURSUN  Doktora Öğr. Derya KONUK

“Karaman İli Taşkale Yerleşkesindeki Geleneksel Kıyafetler ve Tasarımsal Özellikleri”.

15.15-15.30

Öğr. Gör. Mustafa KONUK Doktora Öğr. Derya KONUK

“Karaman Yöresi Düz Dokumaları ve Ermenek Örneği”.

15.30-15.45

Öğr. Gör. Tekin BAYRAK  Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN

“Yörük Kültürünün Anadolu Türk Resim Sanatındaki Yansımaları”.

15.45-16.00

Öğr. Gör. Tevhide AYDIN

“Tarihi ve Yerel Kültürün Tanıtımında Folklorik Bebeklerin Kullanılması:

Karaman İli Kitre Bebek Örneği”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

Kazım Karabekir Salonu: II. Oturum – 14.45-16.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Dr. Öğr. Üyesi İclal ÇÖĞÜRCÜ YL. Öğr. Enes ATAEL

“2008-2017 Yılları Arasında Karaman

İlinin Gsyih’sının Sektörel Dağılımı”

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi İclal ÇÖĞÜRCÜ

YL. Öğr. Erkan BALAOĞLU

“Karaman İhracatı ve Bisküvi Sektörü”.

15.15-15.30

Uzm. Mukaddes ARSLAN

“Karaman’ın İl Statüsüne Kavuşması ve TBMM’de Yapılan Düzenlemeler”.

15.30-15.45

Öğr. Gör. Ömer Faruk TEKİN

“Kent Konseylerinin Toplumsal Duyarlılık Geliştirme ve Sosyal

Sorumluluk Faaliyetleri: Karaman Kent Konseyi”.

15.45-16.00

Doktora Öğr. Tuba GÜLER

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYTAR

“Kamu ve Özel Örgütler Arasındaki Stratejik Bakış Açısı Uyumu: Karaman İli Örneği”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

Çay ve Kahve Arası: 16.15-16.30

 

                                                                            III. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: III. Oturum – 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet MERCAN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Prof. Dr. Mehmet MERCAN

“1830 Nüfus Sayımına Göre Kazımkarabekir Kazası”.

16.45-17.00

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZDEM KÖSE Dr. Öğr. Üyesi Osman KÖSE

“Ermenek Kazası’nın Keçipazarı Mahallesi Hakkında Bir Değerlendirme (1845)”.

17.00-17.15

YL. Öğr. Ayşenur OĞUZ

“1840 Nüfus Sayımına Göre Kılbasan”.

17.15-17.30

YL. Öğr. Serap GENÇER

“1840 Nüfus Sayımına Göre Yollarbaşı

(İlisra)”.

17.30-17.45

YL. Öğr. Şükran ÖZKAN

“Tanzimat’ın İlanı Sırasında

Karaman’da Faaliyet Gösteren Bazı Yabancı Esnaf ve Tüccarlar”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Yunus Emre Salonu: III. Oturum  16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali ŞAHİN

Saat

Katılımcı                                                     Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Prof. Dr. Ali ŞAHİN

“Şeyh Ali Semerkandi”.

16.45-17.00

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

“Karaman İli’nin Bir Ulu Çınarı, İlim ve İrfan Kaynağı, Vesiletü’n Necat Yazarı Süleyman Çelebi”.

17.00-17.15

Dr. Öğr. Üyesi Birol YILDIRIM

“Abdullah B. Durmuş Fakih Karamanî’de Tasavvufî Düşünce”.

17.15-17.30

Dr. Öğr. Üyesi Duran Ali YILDIRIM

“Molla Fenarî’nin Tefsir İlmine Yaklaşımı”.

17.30-17.45

Dr. Öğr. Üyesi Yakup AKYÜZ

“Ermenekli Mustafa Saffet’in Dönemindeki Toplumsal Değişime İlişkin Görüşleri”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: III. Oturum – 16.30-18.00 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Remzi DURAN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Prof. Dr. Remzi DURAN 

Prof. Dr. Ali BAŞ

“Ermenek’te Türk Dönemi Kadın Mezar Taşları”.

16.45-17.00

Prof. Dr. Remzi DURAN 

Prof. Dr. Ali BAŞ

“Ermenek’te Türk Dönemi Erkek Mezar Taşları”.

17.00-17.15

Dr. Öğr. Üyesi Orhan OĞUZ Dr. Öğr. Üyesi Emin CENGİZ

“Karaman’da Bulunan Eski Mimari Yapıların Kitabe ve Süslemelerinde Kullanılan Arapça Yazılar Üzerine Bir İnceleme”.

17.15-17.30

Araştırmacı Yazar,

Öğretmen Osman ÜLKÜMEN

“Karaman Kaya Üstü Resimlerinin (Petroglif) Tarih Açısından Önemi”.

17.30-17.45

Dok. Öğr. Hatice ÜNLERŞEN

“Karaman Kethane Cami Haziresinde Bulunan Mezar Taşları”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Kazım Karabekir Salonu: III. Oturum – 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman AKANDERE

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Dr. Öğr. Üyesi Erol YÜKSEL  YL. Öğr. Sevgi SATI

“Mehmet Faruk Sükan’ın 27 Mayıs’tan 12 Eylül’e Türk Siyasî Hayatındaki Yeri”.

16.45-17.00

Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar SOYSÜREN

Öğr. Gör. Filiz İTİK

“1946 CHP Konya Milletvekili Adaylarının Profili”.

17.00-17.15

Öğr. Gör. Dr. Nursal KUMAŞ

“Cumhuriyet Döneminde Karaman’ın İdari ve Demografik Yapısı (1927-1950)”.

17.15-17.30

Dr. Özkan DEMİR

“Karaman İlinin İlk Milletvekilleri ve Siyasi Çalışmaları (TBMM XIX. Dönem)”.

17.30-17.45

YL. Öğr. Derya ERKAN

“Karaman Belediye İdaresi (1871-1923)”.

17.45-18.00

 

Müzakere

          

                                                               21.06.2019 Cuma

                                                                  I. Oturumlar

 

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: I. Oturum – 09.00-10.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

09.00-09.15

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ Arş. Gör. Emre KOÇ

“Larende / Karaman Medreseleri XV. ve XIX. Yüzyıllar (Vâkıflar, Kaynaklar, Süreklilik, Değişim ve Etki Alanı)”.

09.15-09.30

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL YL. Öğr. Esmeray YAMAN

“Konya Valisi Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa’nın 1899 Yılındaki Vilayet Gezisi Raporuna Göre Karaman İzlenimleri”.

09.30-09.45

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL YL. Öğr. Esra SEMİZ

“Osmanlı Döneminde Karaman’da Görülen Bulaşıcı Hastalık ve Salgınlar ile Bunların Etkileri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”.

09.45-10.00

Doç. Dr. Cemal ÇETİN YL. Öğr. Sevda ÜÇLER

“XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Karaman Eyaleti’nde Arabuluculuk ve Sulh Uygulamaları (Konya Örneği)”.

10.00-10.15

Doç. Dr. Alattin UCA

“Karaman’da Buğday Pazarının Kuruluşu ile ilgili 1899 Tarihli Vesika ve Düşündürdükleri”

10.15-10.30

 

Müzakere

 

Yunus Emre Salonu: I. Oturum – 09.00-10.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Turan KARATAŞ

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

09.00-09.15

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI

“Karaman Âşıklık Geleneği İçinde Ozan Güldiken”.

09.15-09.30

Öğr. Gör. Dr. Hilmi TÜRKYILMAZ

“Mevlana’nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik”.

09.30-09.45

Dr. Öğr. Üyesi Raşit ÇOLAK

“Karamanlı Şair Bekir Sıtkı Erdoğan ve Eserlerinin Yanmetinsellik Açısından

İncelenmesi”.

09.45-10.00

Arş. Gör. Rabia Gülistan OKUTAN

“Şair, Senarist, Öğretmen: H. Zekâi Yiğitler”.

10.00-10.15

Doktora Öğr. Vahdi ÖZER

“Karamanlı Bir Halk Ozanı: Âşık Ongunî ve Şiirleri”.

10.15-10.30

 

Müzakere

 

             

Mehmet Bey Salonu: I. Oturum  09.00-10.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

09.00-09.15

Prof. Dr. Ahmet DALKIRAN 

Öğr. Gör. Tekin BAYRAK

“Türk Kültür-Sanatında Keçi Sembolizmi ve Karaman Bölgesi Kaya Resimlerindeki İzdüşümleri”.

09.15-09.30

Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Hakan YILMAZ

“İmge Sembol Bağlamında Karaman Kent Heykelleri”.

09.30-09.45

Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÖRSULU

“Süleymanhacı Höyük Hellenistik ve Roma Dönemi Seramikleri”.

09.45-10.00

Öğr. Gör. Gülşen KAHRAMAN

“Seramik Pano Duvar Yüzeyi Tasarımında Karaman Kültürü Yansımaları”.

10.00-10.15

Öğr. Gör. Seda DİLAY

“Karaman’da Beylikler Dönemi Yapılarında Kullanılmış Olan Süsleme Öğeleri”.

10.15-10.30

 

Müzakere

 

Kazım Karabekir Salonu: I. Oturum – 09.00-10.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kenan OLGUN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

09.00-09.15

Doç. Dr. Uğur KURTARAN 

YL. Öğr. Esme ÇİMEN

YL. Öğr. Havva Nur SARI

“XVIII. Yüzyıla Ait Bir Muhallefat Örneği: Karaman Valisi Çelik Mehmed Paşa’nın Muhallefatı”.

09.15-09.30

Dr. Öğr. Üyesi Cem KARAKILIÇ

“Nikah, Talak, Servet ve Şiddet Bağlamında Karamanlı Kadınlar (19081914)”.

09.30-09.45

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOÇ

“Osmanlı Dönemi Karaman Eyaleti

Mahkeme Kararları Işığında Karamanda Nişanlılık “Namzet” Hukuku

09.45-10.00

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali POLAT

“Mehmet Emin Paşa’nın Hayatı”.

10.00-10.15

Arş. Gör. Dr. Züleyha USTAOĞLU

“XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı

Mahkemelerinde Karamanlı Kadınlar”.

10.15-10.30

 

Müzakere

 

Çay ve Kahve Arası: 10.30 - 10.40

 

                                                                            II. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: II. Oturum – 10.40-12.10

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Doğan YÖRÜK

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

10.40-10.55

Prof. Dr. Doğan YÖRÜK

“XVI. Yüzyılın Ortalarında İltizam Sisteminin Yaygınlığı Larende Kazası Örneği”.

10.55-11.10

Prof. Dr. Alpaslan DEMİR

“Tahrir Defterlerine Göre Larende Bölgesinde Morfolojinin Göçlere Etkisi Üzerine Bir Deneme”.

11.10-11.25

Prof. Dr. Kenan OLGUN

“Ermenek Belediye Tabipliği’ne Yapılan

Atamalar ve Karşılaşılan Sorunlar (1892-1909)”

11.25-11.40

Arş. Gör. Dr. İlker KİREMİT

“Osmanlı`da Bataklıkların Kurutulmasına Yönelik Teşebbüsler: Karaman, Ereğli ve Ilgın Kazalarındaki Örnekler”.

11.40-11.55

Arş. Gör. Dr. Döndü ÇAVDAR

“Karaman Şeriye Sicilleri Üzerine Bir Literatür

Değerlendirmesi”

11.55-12.10

 

Müzakere

 

Yunus Emre Salonu: II. Oturum – 10.40-12.10

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

10.40-10.55

Dr. Öğr. Üyesi Aziz AYVA

“Karaman Efsaneleri Üzerine Bir İnceleme”.

10.55-11.10

Dr. Öğr. Üyesi Onur AYKAÇ  Ar. Gör. Dr. Hüseyin AKSOY

“Bamsı Beyrek Hikâyesinin Karaman Varyantı: “Bengiboz ile Bey Böğürek Hikâyesi”.

11.10-11.25

Doktora Öğr. Abdullah TOPÇU

“Deli Dumrul Hikâyesi’nin Karaman Eş Metni”.

11.25-11.40

Doktora Öğr. Hasan SAVAŞ

“Anadolu Sahası Türk Masallarında Tabuların Tespiti ve Tahlili: Karaman Örneği”. 

11.40-11.55

Doktora Öğr. Sezai DEMİRTAŞ

“Mânilere Toplumsal Eleştiri Bağlamlı Bir Yaklaşım: Karaman Örneği”.

11.55-12.10

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: II. Oturum – 10.40-12.10

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali BAŞ

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

10.40-10.55

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

“Karamanoğlu Mirası Aksaray’ın Taç Mahali Ulu Cami”.

10.55-11.10

Dr. Öğr. Üyesi Ziyaeddin KIRBOĞA

“Fonksiyonları Bağlamında Camiler: Karaman Örneği”.

11.10-11.25

Öğr. Gör. Ruhi GÜL Uzm. Yusuf KARACA

“Camilerin Şehir Mimarisi ve Şehirleşme Üzerindeki Etkileri: Karaman Örneği”.

11.25-11.40

Öğr. Gör. Seda DİLAY

“Türk Sanatında Eğitime Verilen Önemin Mimariye Yansımaları”.

11.40-11.55

Arş. Gör. Ahmet GÜMÜŞTOP Arş. Gör. Murat BIYIKLI

“Vakfiyesi Işığında Karaman Nuh Paşa Camii”

11.55-12.10

 

Müzakere

 

Kazım Karabekir Salonu: II. Oturum – 10.40-12.10

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı KURT

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

10.40-10.55

Prof. Dr. Ali ŞAHİN

Arş. Gör. Fırat Harun YILMAZ

“Kentsel Ulaşımda Sürdürülebilirlik: Karaman Örneğinde Bir Değerlendirme”.

10.55-11.10

Prof. Dr. Hacı KURT

“Karaman İlinde Biyolojik Çeşitlilik Üzerinde Tehditler ve Simgesel Bir Örnek Olarak Geyicek Ağacı”.

11.10-11.25

Prof. Dr. Türkan BAYER ALTIN

“Konya Kapalı Havzasında Akarsu Akımlarının Hidrolojik Kuraklık Analizi”.

11.25-11.40

Öğr. Gör. Erhan Nuh ÖZTÜRK

“Karaman İlinde İşletme Performansının Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama”.

11.40-11.55

Doktora Öğr. Sibel ÇALIŞKAN

“Sıfır Atık Projesi” Kapsamında Yerel

Yönetimlerin Atık Yönetimi Uygulamaları: Pilot İl Karaman Örneği”.

11.55-12.10

 

Müzakere

 

                                                                       III. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: III. Oturum – 13.30-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim SOLAK

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.30-13.45

Prof. Dr. İbrahim SOLAK

“Kars-ı Maraş Sancağında Karamanlı Taifesi”.

13.45-14.00

Dr. Öğr. Üyesi Aziz ALTI

“Karamanlı Türkmenlerin Safevilerle İlişkisi”.

14.00-14.15

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKUŞ Dr. Öğr. Üyesi İzzetullah ZEKİ

“Timur'un Karamanoğulları ile İlişkileri”.

14.15-14.30

Dr. Fatih GÜRCAN

“İtalyan Kaynaklarında Karaman Beyliği ve Karaman Eyaleti”.

 

Yunus Emre Salonu: III. Oturum – 13.30-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.30-13.45

Doç. Dr. Fatih USLU

“Sarıveliler  Göktepe Beldesinde Bulunan Gazipaşa’nın Karalar Köyü Yaylası İlanlı Muğar”.

13.45-14.00

Dr. Öğr. Üyesi Ali BAYER

“Kutsal Mekan Bağlamında Türbe Ziyareti: Karaman Ali Beke Türbesi Örneği”.

14.00-14.15

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ARSLAN

“Fatih Devrinde Yazılmış Karaman Eyaleti Vakıf Defterinde Geçen Lakaplar ve Unvanlar”.

14.15-14.30

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ÇELİK

“Karamanoğulları Döneminde Birer Sosyal Hizmet Müessesesi Olarak İmaretler”.

 

Mehmet BeySalonu: III. Oturum – 13.30-14.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alparslan DEMİR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.30-13.45

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

“Karamanoğlu Eseri Aksaray Zinciriye Medresesi Üzerindeki Anadolu Selçuklu ve Memluk Sanatı Etkileri”.

13.45-14.00

Doç. Dr. Mustafa DİĞLER

“Karaman Nefise Sultan (Hatuniye) Medresesi Üzerinde Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve İlhanlı Etkileri”.

14.00-14.15

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRARSLAN

“Bir Tasavvuf ve Sanat Mimarisi: Karaman Mevlevihanesi”.

14.15-14.30

Emekli Öğr. Üyesi Yaşar ERDEMİR Arkeolog Halil İbrahim KUNT

“Konya Merkezdeki Karamanoğlu Beyliği Mimari Eserleri”.

 

Kazım Karabekir Salonu:  III. Oturum   13.30-14.30

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rasim AKPINAR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

13.30-13.45

Doç. Dr. Rasim AKPINAR

“Sanayi Sicilleri Işığında Karaman İli Sanayi Sektörünün Yapısal Analizi”.

13.45-14.00

Dr. Öğr. Üyesi İclal ÇÖĞÜRCÜ YL. Öğr. Ahmet KIZILAY

“2008 – 2018 Dönemi Karaman İlinin İhracat Rakamlarının Analizi”.

14.00-14.15

Dr. Öğr. Üyesi İclal ÇÖĞÜRCÜ YL. Öğr. Ufuk Can DENİZ

“Karaman Yaz-Kış Tüketim Farklılıklarının

Değerlendirilmesi”

14.15-14.30

Öğr. Gör. Ali BİLGİÇ Doç. Dr. Aysel ÇİMEN

“Karaman’da Meydana Gelen İş Kazaları ve

Meslek Hastalıklarının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi”.

 

Çay ve Kahve Arası: 14.30-14.45

                                                              IV. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: IV. Oturum – 14.45-16.15 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nevzat TOPAL

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Doç. Dr. Nevzat TOPAL

“Kerimüddin Karaman Bey Dönemi SelçukluKaraman İlişkileri”. 

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali KAPAR YL. Öğr. Fadime KOÇAK

“Karamanoğlu Beyliği Türkiye Selçuklu Devleti İlişkileri”.

15.15-15.30

Dr. Öğr. Üyesi Murat SERDAR Doktora Öğr. Murat HANAR

“Karamanoğulları İle Memlukler Arasındaki İlişkilerin Anadolu Topraklarına Tesiri”.

15.30-15.45

Arş. Gör. Canan SOYLU VEREP

“Moğol Tahakkümüne Karşı Bir Varoluş Mücadelesi: Karamanoğulları Örneği”.

15.45-16.00

Doktora Öğr. Nagehan VURGUN

“Moğol İstilası ve Türkmenler”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

             

Yunus Emre Salonu: IV. Oturum – 14.45-16.15

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aytekin CAN

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Prof. Dr. Alaattin AKÖZ  YL. Öğr. Tuğba KABAKÇI

“GertrudeBell’e Göre Türk İnsanı (Konya- Karaman Seyahat İzlenimleri)”.

15.00-15.15

Prof. Dr. Aytekin CAN

Arş. Gör. Süleyman DUYAR

“Karaman’ın Gizemli Konuğu: GertrudeBell”.

15.15-15.30

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ARIKAN YL. Öğr. Ramazan YAMAN

“Karamanlı Kore Savaşı Gazisi Hüseyin Özgül’ün Hatıraları”.

15.30-15.45

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOYUNCU

“Ahmed Remzi Dede’nin Bir Günlük Karaman Seyahatnamesi”.

15.45-16.00

Dr. Öğr. Üyesi Vesile ALBAYRAK

“Selimnâmelerde Karaman”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: IV. Oturum – 14.45-16.15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Doç. Dr. Mehmet TEKOCAK 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer KORKMAZ

“Karaman Kerti Höyük Kazıları ve Düşündürdükleri”.

15.00-15.15

Arş. Gör. Ahmet ŞEN

“Karaman Kalesi Kazılarında Bulunan Taş

Gülleler ve Ortaçağ Harp Sanatındaki Yeri”.

15.15-15.30

Arş. Gör. Dr. Ramazan GÜNDÜZ

“Demir Çağı’nda Karaman’ın Güneybatısında Yeni Bir Yerleşme, Gökhöyük Bağları Höyüğü”.

15.30-15.45

Doktora Öğr. Kürşat BARDAKCI  Jeoloji Müh. Ahmet BARDAKCI

“Prehistorik (Tarih Öncesi) Dönemlerde Karaman ve Yakın Çevresinin Maden Kaynakları”.

15.45-16.00

Dok. Öğr. Hasan Ali ERDOĞAN

“Karaman’da Bir Arkeolojik Kültür Varlığı; Binbirkilise ve Turizm Potansiyeli”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

             

Kazım Karabekir Salonu: IV. Oturum    14.45-16.15

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ

Saat

                             Katılımcı                                                  Bildiri Başlığı

14.45-15.00

Doç. Dr. Abdurrahman DİNÇ  Öğr. Gör. Pınar YEŞİLÇİMEN

“Sürdürülebilir Bölgesel Turizm Planlaması Kapsamında Karaman İlinin İncelenmesi”.

15.00-15.15

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE

"Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Analizi:  Karaman İli Örneği (1986-2017)"

15.15-15.30

Öğr. Gör. Erhan Nuh ÖZTÜRK

“Festival Turizminin Yarattığı Değer ve Pazarı, Girişimci Olarak Bütünleştirmek:

Karaman Açısından Değerlendirme”.

15.30-15.45

Öğr. Gör. Dr. Hilmi TÜRKYILMAZ

“Ege’de Yaşayan Karamanlı Girişimci Bir Çelik İnsan: Fettah Güventürk”.

15.45-16.00

Doktora Öğr. Gülşah KAZAK  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYTAR

“Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz”.

16.00-16.15

 

Müzakere

 

Çay ve Kahve Arası: 16.15- 16.30

 

                                                                         V. Oturumlar

 

Ömer Halisdemir Konferans Salonu: V. Oturum – 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KURT

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Prof. Dr. Mehmet KURT

“Yazılı Kaynaklara Göre Eski Çağda Karaman (Landa/Laranda) Kenti”.

16.45-17.00

Dr. Öğr. Üyesi Fatma İNCE

“Selçuklu Devlet İşleyişinde Karamanoğullarının Yeri”.

17.00-17.15

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt GÜNLER

“Selçuklular Zamanında Karaman (Lârende)”.

17.15-17.30

Arş. Gör. Dr. Murat TURGUT

“Tarhuntašša Araştırmalarında Karaman’ın Önemi”.

17.30-17.45

Arş. Gör. Şenol YURDAKUL

“Antik Çağ’da Karaman’ın Ulaşım Açısından Oynadığı Rol ve Önemi”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Yunus Emre Salonu: V. Oturum – 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Dr. Öğr. Üyesi. Yılmaz SEÇİM  YL. Öğr. Ömer Yücel AVŞAR

“Geçmişten Günümüze Karaman Halkının Mutfaklarında Uyguladığı Muhafaza

Teknikleri Üzerine Nitel Bir Çalışma”.

16.45-17.00

Öğr. Gör. Ali ŞEN

“Karaman İli Sarıveliler İlçesi Mutfak

Kültürüne Ait Gıymaca Hazırlanışı ve Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi”.

17.00-17.15

Öğr. Gör. Mustafa AKTURFAN Öğr. Gör. Ali ŞEN

“Karaman Mutfak Kültürüne Ait Etliekmek Üzerine Nitel Bir Araştırma”.

17.15-17.30

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRARSLAN

“Karaman’da Kentleşme ve Marka Kent Değerleri”.

17.30-17.45

YL. Öğr. Mehmet Fatih ESEN

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz SEÇİM

Öğr. Gör. Mustafa AKTURFAN

“Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Farklı Batırık Üretim Metotlarının Tespit Edilmesi”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Mehmet Bey Salonu: V. Oturum – 16.30-18.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerim ÇINAR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Prof. Dr. Kerim ÇINAR  Öğr. Gör. Hatice ÇINAR

“Dünden Bugüne; Karaman Kalesi Çevre Tasarımı”.

16.45-17.00

Prof. Dr. Mehmet KURT  Dr. Esra BULUT

“Antik Kaynaklar Işığında Isaurıa Yerleşimi Nunu Kalesi’ne (Antıokheıa) Genel Bir Bakış”.

17.00-17.15

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL Doktora Öğr. Kübra BENLİ

“Sultan II. Abdulhamit Döneminde Tamir,

Bakım ve Eski Eser Korumacılığı Faaliyetleri”.

17.15-17.30

Dr. Öğr. Üyesi Ercan AŞKIN

“Lykaonia Bölgesi’nden Bir Antik Kırsal Yerleşim: Zanzana”.

17.30-17.45

Uzm. Sanat ve Mimarlık Tarihçisi

Erdal Zeki TOMAR

Mimar Elif ÇİÇEK

“Karaman Kalesi Müzesi ve Teşhir Tanzimi”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

             

Kazım Karabekir Salonu: V. Oturum   16.30-18.00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet UÇAR

Saat

Katılımcı

Bildiri Başlığı

16.30-16.45

Doç. Dr. Ahmet UÇAR Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ

“Yerel Kalkınmada Temel Aktörlerin Karaman İline Sosyo-Ekonomik Etkileri: Mevka ve KOP BKİ Örneği”.

16.45-17.00

Doç. Dr. Ahmet UÇAR

“Vatandaşların Belediyelerin Kentsel

Hizmetlerine Erişebilirliklerinin Değerlendirilmesi: Karaman Belediyesi Örneği”.

17.00-17.15

Doç. Dr. Rasim AKPINAR

“Karaman’ın İl Olma Sürecinin TBMM Tutanakları Üzerinden İçerik Analizi”.

17.15-17.30

Dr. Öğr. Üyesi Adnan SÖYLEMEZ

“Mevlana Kalkınma Ajansı Rapor ve Analizlerinde Karaman”.

17.30-17.45

Sos. Bil. Öğretmeni Enes HANÇER

“Karamanlı ve Konyalıların İzmir’de Kurduğu Hemşehri Dernekleri”.

17.45-18.00

 

Müzakere

 

Kapanış Oturumu:

Ömer Halisdemir Salonu: 18.00-19.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL

Katılımcı

Kurumu

Prof. Dr. Mehmet MERCAN

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı KURT

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi DURAN

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram DALKILIÇ

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Tahsin TAPUR

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

 

GEZİ PROGRAMI

22.06.2019 - Cumartesi

  1. Karaman Müzesi
  2. Karaman Kalesi
  3. Nalıncılar Evi 
  4. Tartanlar Konağı
  1. Yunus Emre Türbesi
  2. Mader-i Mevlana
  3. Akköprü
  1. Yeşildere Manazan Kaya (Mağaraları) Yerleşimleri
  1. Taşkale Tahıl Ambarları
  2.