Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ KARAMAN SEMPOZYUMU

Sempozyum Hakkında

Karaman Valiliği ve Karaman Belediyesi ortaklığı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Karaman Sempozyumu “Sosyal ve Beşeri Bilimler”  adıyla bir sempozyum gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Eskiçağlardan günümüze Orta Anadolu’da önemli bir yerleşim yeri olarak dikkat çeken Karaman; coğrafya, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, dil ve edebiyat açısından pek çok araştırmaya konu olmuş önemli bir medeniyet merkezidir. Yapılan araştırmalarda antik dönemlerden itibaren yerleşmelere sahne olmuş ve bünyesinde çok sayıda tarihi yerleşimi barındıran Karaman’ın, özellikle Türk hâkimiyeti döneminden itibaren dinî, ilmî ve kültürel özellikleriyle dikkat çeken bir coğrafya olduğu ortaya konulmuştur. Bugün; Karaman olarak isimlendirilen şehir, yakın tarihe kadar Lârende olarak adlandırılmakta, tarihî süreçte Karaman ifadesi bir şehri değil büyük bir coğrafyayı kast etmektedir. Bu yönü ile Sempozyum Karaman Sempozyumu ismini taşımakla birlikte, Karamanlı toprağı olarak nitelendirebileceğimiz alanları da kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle sempozyum bugünkü idari bölünüşle, sadece vilayet olarak teşkilatlandırılmış bir alanı değil Karaman mirasını devralan büyük bir coğrafyayı konu edinmeyi amaçlamaktadır.  Bu nedenle tarihi süreçte göç ve iskân gibi yollar ile çeşitli coğrafyalara yayılmış olan Karamanlı nüfus ve bunların uzantıları da dahil olmak üzere, tarihi süreçten günümüze Karaman coğrafyasını sosyal ve beşeri bilimler açısından irdelemeyi hedeflemektedir.

            Sempozyumda sunulan bildiriler, alanları dikkate alınarak tasnif edilecek ve editör kontrolünde hakem sürecinden geçirilerek ‘Karaman Araştırmaları’ adıyla basılacak olan eserde kitap bölümü olarak yayımlanacaktır. Bu çerçevede sosyal ve beşeri bilimlerde Karaman ile ilgili çalışmalar yapmış/yapacak olan bilim insanlarının sempozyumumuzu onurlandırmasını temenni ederiz. 

Sempozyum Konuları

Sempozyuma sosyal ve beşeri bilimler disiplinleri içerisinde yer alan çalışmalar kabul edilecektir.

 

Sempozyum Dili

Türkçe