Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ KARAMAN SEMPOZYUMU

Önemli Tarihler

Bildiri başlığını ve özetini göndermek için son tarih

15 Mart 2019

Programa dâhil edilen bildirilerin duyurulması

15 Nisan 2019

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi

24 Mayıs 2019

Sempozyum düzenleme tarihi

20-22 Haziran 2019

Bildirilerin basım tarihi

2019 yılı içerisinde ‘Karaman Araştırmaları’ olarak yayınlanacaktır.

Hocalarmızdan gelen talepler üzerine başvuru tarihi 31 Mart 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.