TÜBİTAK - COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) proje destek programı; ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş bir ağa dahil olmalarını sağlamaktadır. COST programının ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu ve COST Aksiyonlarına Türk araştırmacılar tarafından önerilecek projelerin finansmanı TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

COST programı kapsamındaki COST 2010-1  dönemi acık çağrıları sonucunda, COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (COST CSO) tarafından 1-2 Aralık 2010'da “YENİ COST AKSİYONLARI” kabul edilmiştir.

BİLİM VE TEKNOLOJİDE AVRUPA İŞBİRLİĞİ COST (EUROPEAN COOPERATIONIN SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROGRAMI ve YENİ COST AKSİYONLARI

 Ülkemizin 1971 yılından bu yana üyesi bulunduğu COST(European Cooperationin Science and Technology); ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş networke dâhil olmalarını sağlamaktadır.

COST programının ülkemizdeki bilimsel koordinasyonu ve COST Aksiyonlarına Türk araştırmacılar tarafından önerilecek projelerin finansmanı TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir.

 PROGRAMIN AMACI

Bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde, Türk bilim insanlarının araştırma projelerinin desteklenmesi.

 KİMLER PROJEDE YER ALABİLİR

A. Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışmanlar

B. Bursiyerler

 KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLAMAZ

Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Enstitü (Araştırma Enstitüleri hariç) veya Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Başhekim, Genel Sekreter, Genel Müdür veya Daire Başkanı, TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz.

 ALANLAR:

COST çerçevesinde gerçekleştirilen aksiyonlar şu alanları kapsamaktadır:

·      Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler,

·      Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler,

·      Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi,

·      Gıda ve Tarım,

·      Ormanlar, Ürünleri ve Hizmetleri,

·      Bireyler,

·      Toplum,

·      Kültür ve Sağlık,

·      Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

·      Malzemeler,

·      Fizik ve Nanobilimler,

·      Ulaştırma ve şehir Gelişimi.

 PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

·         COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulmuştur.

·       Türkiye’nin ülke olarak belirli bir aksiyona katılımı söz konusu aksiyonla ilgili TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir araştırma projesiyle mümkün olmaktadır.

·        Ülkemizin katılmadığı ve yürürlükte olan bir COST aksiyonuna sonradan katılmak isteyen ancak, söz konusu aksiyonla ilgili TÜBİTAK destekli ve hâlihazırda yürürlükte projesi olmayan Türk bilim insanlarının projelerini, ilgili COST aksiyonuna ait Ortak Niyet Beyanı (Memorandum of Understanding-MoU)doğrultusunda, TÜBİTAK proje öneri formunu doldurarak düzenlemeleri gerekmektedir.

·        COST aksiyonlarının MoU’ları belirtilen internet adresinden temin edilebilir: http://www.cost.esf.org

·       Proje önerileri desteklenmek üzere kabul edilen kişiler ilgili aksiyonun Yönetim Komitesi‟ne (Management Committee-MC) temsilci olarak atanırlar.

·       MC toplantılarına her ülkeden iki kişinin masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır.

·        MC Temsilcisi olmak isteyip de proje önerisi vermeyen araştırmacıların ilgili aksiyon başkanı veya MC üyelerince aksiyona davet/kabul edilmiş/edilecek olması bu süreçten muaf tutulmalarını gerektirmemektedir.

·         Ülke olarak katıldığımız aksiyonlarda, proje önerisi verip araştırma desteği almak ya da MC temsilcisi olarak atanmak istemeyen kişiler; doğrudan ilgilendikleri aksiyonun yetkilileriyle temasa geçerek COST tarafından uygun bulunması durumunda Çalışma Grupları’nda (Working Group-WG)yer alabilirler.

·       WG toplantılarına her ülkeden iki kişinin masrafları COST tarafından karşılanarak katılmaları sağlanmaktadır.

Yeni bir COST aksiyonu önerisi en az beş ülkeden araştırmacıların katılımıyla yapılır.

·         Yeni bir COST aksiyonu önerisinde öneri ortağı (participant) konumunda olan Türk bilim insanları, aksiyon kabul edildikten sonra COST‟un anılan aksiyonunun toplantılarına katılabilmek için TÜBİTAK’a aksiyon çerçevesinde bir COST proje önerisi vermelidir.

·       Ancak, yeni bir COST aksiyonu önerisinde öneri ortağı konumunda olmayıp öneri sahibi (‘proposer’) olan Türk bilim insanlarının araştırma desteği istemedikleri sürece ayrıca TÜBİTAK projesine başvurması gerekli değildir.

·        Aksiyon COST Üst Düzey Temsilciler Komitesi (Committee of Senior Officials-CSO) tarafından onaylandıktan sonra katılmak isteyen ülkelerin ilk bir yıl içinde aksiyonun Ortak Niyet Beyanı’nı imzalamaları gerekmektedir.

·        Bu onayın proje yürütücüsü tarafından MC ile temas edilerek yazılı olarak alınması ve proje önerisi ile birlikte TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir.

·        Yürürlükte olan ve süresinin tamamlanmasına 1 yıl kalan aksiyonlara yeni katılım önerilmemektedir.

·       Proje önerisinin değerlendirilmesinde, diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği ve endüstriyel kuruluşların katılımı önemle göz önünde tutulmaktadır.

·       COST projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

PROJEDE GÖREV ALMA LİMİTLERİ

·       Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

PROJE SÜRESİ

·         Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

PROJE BÜTÇESİ

·         2010 yılı için, Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık 120.000 TL’dir.

·        İstenen yıllık destek miktarı bu tutarı geçemez.

·        İstenen burs miktarının toplamı aylık 4.000 TL’den fazla olamaz.

·       Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.

·         Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

BAŞVURU TARİHİ

·         Katılmak istenen aksiyonun başlangıç ve bitiş tarihlerine göre değişmektedir.

Başvuru formunda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, 2 basılı kopya ve 1 adet CD ile TÜBİTAK ikili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne kargo veya posta yolu ile başvuru yapılabilir. Elden yapılacak proje başvurularının da, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.

·        Basılı kopya; her sayfasının sağ alt köşesi yürütücü tarafından paraflanmış, ciltsiz, spiralsiz, dağılmayacak şekilde zımbalanmış olmalıdır.

·        Başvurular değerlendirilirken CD’lerin içinde yer alan bilgiler kullanıldığından, CD kopyasının basılı proje önerisinde yer alan tüm dokümanları bire bir içermesi gerekmektedir.

·        Başvuru formu ve özgeçmişler bir dosya halinde, proforma faturalar ayrı ayrı dosyalar halinde, MS OFFICE veya OPEN OFFICE formatında hazırlanmalı ve 7 MB‟ı geçmemelidir.

·       Proforma faturalar tarayıcıdan (scanner) geçirilerek CD’ye kopyalanmalıdır.

İstenilen bilgi ve belgelerin tamamını içermeyen ve/veya formata uygun olmayan başvurular işleme alınmayarak başvuru sahibine iade edilecektir.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRME SÜRESİ

Proje önerilerinin değerlendirme süresi son başvuru tarihinden itibaren yaklaşık “4 ay”dır.

İLGİLİ BAĞLANTILAR

·         www.tubitak.gov.tr/uidb/cost

·        www.cost.eu