Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu'nda boşalan üyeliklerin yerine 26.12.2019 tarihli ve 184 sayılı Senato Kararı ile üye seçimi yapılmış ve Komisyonun son hali oluşturulmuştur.

Akademik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 01/11/2018 tarihli ve 179 sayılı Senato Kararı ile iki yıl süre ile oluşturulmuştur.

Akademik teşvik başvuru takvimi ulaşmak için tıklayınız.

Akademik teşvik başvuru dosyalarının oluşturulması ve değerlendirilmesinde izlenecek yola ilişkin düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası dizi pusulalarına ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Komisyonu Karar Tutanağı'na ulaşmak için tıklayınız.

Doçentlik Alan Bilgisi Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.