27/06/2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 01/11/2018 tarihli ve 179 sayılı Senato Kararı ile iki yıl süre ile oluşturulmuştur.

Akademik teşvik başvuru takvimi henüz yayınlanmamıştır.

Akademik teşvik başvuru dosyalarının oluşturulması ve değerlendirilmesinde izlenecek yola ilişkin düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası dizi pusulalarına ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Komisyonu Karar Tutanağı'na ulaşmak için tıklayınız.

Doçentlik Alan Bilgisi Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Rehberi çalışmaları devam etmektedir.

(Bilgilendirme amaçlıdır)