STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

AKADEMİK TEŞVİK

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 21/12/2022 tarihli ve 194 sayılı Senato Kararı ile iki yıl süre ile oluşturulmuştur.

Akademik teşvik başvuru takvimi

Başvuru ve Değerlendirme Usul ve İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Formu (FR-299)'na ulaşmak için tıklayınız.

Dizi Pusulalarına ulaşmak için tıklayınız.

Yayınevi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Başvuru Komisyonu Karar Tutanağına (FR-300) ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Komisyonu Puan Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödeneği Dağılım Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Doçentlik Alan Bilgisi Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesine ulaşmak için tıklayınız.