Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu 03/11/2020 tarihli ve 115 sayılı Senato Kararı ile iki yıl süre ile oluşturulmuştur.

Akademik teşvik başvuru takvimi ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru ve Değerlendirme Usul ve İlkelerine ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Başvuru Formu (FR-299)'na ulaşmak için tıklayınız.

Dizi Pusulalarına ulaşmak için tıklayınız.

Yayınevi Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğ Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Başvuru Komisyonu Karar Tutanağına (FR-300) ulaşmak için tıklayınız.

Birim Akademik Teşvik Komisyonu Puan Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Akademik Teşvik Ödeneği Dağılım Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Doçentlik Alan Bilgisi Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.