STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMEL/ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 

TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Göstergeler

Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)

Ara Dönem Gerçekleşme Değeri (2020)

Plan Dönemi Sonu Hedeflenen Değeri (2023)

Gösterge Ekseni

Örgütsel bağlılık düzeyi

3,59

3,67

3,8

Kurumsallaşma Ekseni

İş tatmin düzeyi

3,6

3,68

3,8

Uygulamalı eğitim programı sayısı

8

48

26

Eğitim ve Öğretim Ekseni

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

69

57

36

Akredite edilen program/Anabilim dalı sayısı

0

1

8

Faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı

3

9

13

Girişimcilik, Yenilikçilik ve Ar-Ge Yetkinliği Eksenine İlişkin Temel Performans Göstergeleri

Lisans ve yüksek lisans seviyesinde girişimcilik, teknoloji yönetimi ve inovasyon yönetimi ders sayısı

21

47

31

Sanayi ve iş dünyası ile ortaklaşa yürütülen proje sayısı

11

26

35

BİLTEM'de yapılan akredite analiz sayısı

0

0

7