Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

KALİTE KOMİSYONU

Üniversitemiz Kalite Komisyonu; Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi uyarınca kurum kalite çalışmalarını yürütmek amacıyla Üniversitemiz Senatosunun 13/04/2023 tarihli ve 202/2023-32 sayılı kararıyla aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Senato Kararı için tıklayınız.

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA EKİBİ VE KALİTE KOMİSYONU

UNVAN BAZLI ÜYELER

SIRA 

GÖREV

İDARİ GÖREV

BİRİM

1

Başkan

Rektör 

Rektörlük

2

Başkan Yardımcısı / Üye

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Sorumlu Rektör Yardımcısı

Rektörlük

3

Başkan Yardımcısı / Üye

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğünden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Rektörlük

4

Üye

Genel Sekreter 

Genel Sekreterlik

5

Üye

Müdür

Sosyal Bilimler Enstitüsü

6

Üye

Müdür

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

7

Üye

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

8

Üye

Daire Başkanı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

9

Üye

Daire Başkanı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

10

Üye

Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

11

Üye

Daire Başkanı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

12

Üye

Daire Başkanı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

13

Üye

Merkez Müdürü

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

14

Üye

Merkez Müdürü

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

15

Üye

Merkez Müdürü

Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

16

Üye

Merkez Müdürü

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

17

Üye

Merkez Müdürü

Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

18

Üye

Merkez Müdürü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

19

Üye

Merkez Müdürü

Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

20

Üye

Koordinatör

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşleme Teknolojileri İhtisaslaşma Koordinatörlüğü

21

Üye

Koordinatör

Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü

22

Üye

Koordinatör

Engelsiz Üniversite Birimi Koordinatörlüğü

23

Üye

Koordinatör

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

24

Üye

Koordinatör

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

25

Üye

Koordinatör

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

26

Üye

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

27

Üye

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

28

Üye

Planlama ve Dokümantasyon Şube Müdürü

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

29

Üye

Akademik Personel Şube Müdürü

Personel Daire Başkanlığı

30

Üye

Teknik Destek ve İdari Hizmetler Şube Müdürü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

31

Üye

İşletme Müdürü

Döner Sermaye İşletme Müdürü

32

Üye

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünde görevli olan Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

33

Üye

Öğrenci Konsey Başkanı

 

KİŞİ BAZLI ÜYELER

SIRA 

GÖREV

UNVAN

ADI SOYADI

BİRİM

1

Üye

Prof. Dr.

Harun ALP

Tıp Fakültesi

2

Üye

Doç Dr.

Murat ÖZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

3

Üye

Doç. Dr. 

Özlem SADİ

Eğitim Fakültesi

4

Üye

Doç. Dr. 

Yakup ULUSU

Mühendislik Fakültesi

5

Üye

Doç. Dr.

Namık Kemal ERDEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

6

Üye

Dr. Öğr. Üyesi 

Murat İbrahim YAZAR

Eğitim Fakültesi

7

Üye

Öğr. Gör.

Aliye KIRAY

Rektörlük

8

Üye

Fakülte Sekreteri V.

Nafi BULUT

Mühendislik Fakültesi