Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Yönetim

Koordinatör

Doç. Dr. Oğuzhan AYTAR

Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Namık Kemal ERDEMİR

Üye

Öğr. Gör. Aliye KIRAY

Üye Öğr. Gör. Deniz YİĞİT KOÇAK