Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Tarihçe

KMÜ Kalite Elçilerinin belirlenmesine ilişkin 02 Nisan 2024 tarihli Rektörlük Oluru

Birim Kalite Komisyonlarının kurulmasına ilişkin 02 Nisan 2024 tarihli Rektörlük Oluru

Birim Kalite Temsilcilerinin belirlenmesine ilişkin 22 Mayıs 2023 tarihli Rektörlük Oluru

Kalite Komisyonunun yenilenmesine ilişkin 13 Nisan 2023 tarihli Senato Kararı

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü Yönergesinin kabulüne dair 01 Şubat 2023 tarihli Senato Kararı

Kalite Komisyonunun yenilenmesine ilişkin 01 Şubat 2023 tarihli Senato Kararı
 

Kalite Komisyonunun yenilenmesine ilişkin 30 Eylül 2021 tarihli Senato Kararı

Kalite Komisyonunun yenilenmesine ilişkin 23 Ocak 2019 tarihli Senato Kararı

Kalite Biriminin kurulmasına yönelik 9 Kasım 2017 tarihli Rektörlük Oluru

Kalite Komisyonunun revize edilmesine ilişkin 6 Kasım 2017 tarihli Senato Kararı

Kalite Komisyonun revize edilerek kurulmasına ilişkin 29 Mart 2017 tarihli Senato Kararı

Kalite Komisyonunun kurulmasına ilişkin 21 Nisan 2016 tarihli Senato Kararı