Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

KALİTE ALT KOMİSYONLARI

Üniversitemiz Kalite Alt Komisyonları 14.09.2023 tarihli ve 147361 sayılı Rektörlük Oluru ile oluşturulmuş olup ilgili resmi yazı (tıklayınız) ve Komisyon üyelerine tebliğine ilişkin dağıtım yazısı (tıklayınız) bağlantıda mevcuttur. 

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE ALT KOMİSYONU

Doç. Dr. Oğuzhan AYTAR

(Komisyon Başkanı)

Koordinatör

Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Abdülhadi Cihangir UĞUZ

Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Murat ÖZ

Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler      Fakültesi

Doç. Dr. Namık Kemal ERDEMİR

Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler      Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Umut ÇİL

Öğretim Elemanı

İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi

Öğr. Gör. Gönül AKPINAR

Öğretim Elemanı

Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

Ahmet TÜFEKCİ

Genel Sekreter

Genel Sekreterlik

Zihni Oğuz ŞİMŞEK

Genel Sekreter Yard.

Genel Sekreterlik

Oğuzhan HOP

Daire Başkan V.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çetin KARAER

Fakülte Sekreter V.

Mühendislik Fakültesi

Zeliha GÜLMEZ

Mali Hizmetler Uzmanı

Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

EĞİTİM ÖĞRETİM ALT KOMİSYONU

Doç. Dr. Merve KARA

(Komisyon Başkanı)

Öğretim Üyesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Prof. Dr. Eylem GÜZEL KARPUZ

Öğretim Üyesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Prof. Dr. Nejla CANBULAT

ŞAHİNER

Öğretim Üyesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Serdar ÇARBAŞ

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Ahmet Alper   

SAYIN

Yüksekokul Müdürü

Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulu

Doç. Dr. Duran Ali YILDIRIM

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi

Doç. Dr. Erhan DEVRİLMEZ

Öğretim Üyesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat İbrahim YAZAR

Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin UZUNLAR

Öğretim Üyesi

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem UYSAL

Öğretim Üyesi

Eğitim Fakültesi

İbrahim Ethem ARABACI

Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığı

Cahit SUCİ

Daire Başkanı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Halil GEÇİT

Fakülte Sekreteri

Edebiyat Fakültesi

Güngör DOLAŞIK

Şube Müdürü

Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE YENİLİKÇİLİK ALT KOMİSYONU

Prof. Dr. Uğur KÖKLÜ

(Komisyon Başkanı)

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet MERCAN

Dekan

Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin Atilla ATİK

Yüksekokul Müdürü

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Mevlüt BAYRAKCI

Meslek Yüksekokulu  Müdürü

Kazım Karabekir MYO

Prof. Dr. Savaş SÖNMEZOĞLU

Merkez Müdürü

BİLTEM       

Prof. Dr. Yalçın COŞKUNER

Koordinatör

Hassas Tarım Uygulamaları ve Yenilikçi İşl. Tekn. Koord.

Doç. Dr. Hacer AZAK

Meslek Yüksekokulu  Müdürü

Sağlık Hizmetleri MYO

Prof. Dr. Serdar ÇARBAŞ

Koordinatör

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Doç. Dr. Selami BALCI

Koordinatör

Proje ve Teknoloji Transfer   Ofisi

Doç. Dr. Fatma Nur ARSLAN

Dekan Yrd.

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Doç. Dr. Burak SÜRMEN

Müdür Yrd.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Yakup ULUSU

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Gülhan AYAR

Öğretim Üyesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Doç. Dr. Kadir SABANCI

Öğretim Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali CANBOLAT

Öğretim Üyesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Sümeyye ERDEM

Müdür Yrd.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Dr. Ali ÖZCAN

Öğretim Elemanı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

TOPLUMSAL KATKI ALT KOMİSYONU

Doç. Dr. Sefa USTA

(Komisyon Başkanı)

Merkez Müdürü

Sürekli Eğitim Merkezi

Müdürlüğü

Doç. Dr. Mesut CAN

Öğretim Üyesi

İslami İlimler Fakültesi

Doç. Dr. Murat AKSOY

Öğretim Üyesi

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Öğr. Gör. Mustafa KARA

Koordinatör

Kurumsal İletişim 

Koordinatörlüğü

Veysel GÖKTEKİN

Daire Başkanı

İdari ve Mali İşler Daire

Başkanlığı

Göktürk YALMAN

Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ahmet KAHRIMAN

Daire Başkanı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Ali UYSAL

Fakülte Sekreteri

Tıp Fakültesi

Uğur ERKAN

Fakülte Sekreteri

Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi

Nafi BULUT

Fakülte Sekreter V.

Spor Bilimleri Fakültesi

Seyit ŞEN

Şube Müdürü

Sağlık, Kültür ve Spor Daire

Başkanlığı

Seyit Sıtkı GÜMÜŞSOY

Şube Müdürü

Yapı İşleri ve Teknik

Başkanlığı

Adem ÇİFTÇİ

Bilgisayar İşletmeni

Pedagojik Formasyon Birimi

ULUSLARARASILAŞMA ALT KOMİSYONU

Doç. Dr. Ahmet Hamdi CAN

(Komisyon Başkanı)

Yüksekokul Müdürü

Yabancı Diller Yüksekokulu

Doç. Dr. Halil Erdem ÇOCUK

Merkez Müdürü

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜRKAN

Merkez Müdürü

Tercüme ve Tashih Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Nezahat EKİCİ ÖZCAN

Koordinatör

Dış İlişkiler Birimi

Doç. Dr. Yiğit Anıl GÜZELİPEK

Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Hasan Ertuğ ERGÜRER

Öğretim Üyesi

Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali SEVİLMİŞ

Öğretim Üyesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemil ŞİMŞEK

Koordinatör

Mevlana ve Farabi Değişim Programları Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Faruk TÜRK

Müdür Yardımcısı

Yabancı Diller Yüksekokulu (Uluslararası Dil Sınavları Koord.)

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ŞENTÜRK UZUN

Öğretim Üyesi

Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Nuray TURAN

Koordinatör Yardımcısı

Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi

Öğr. Gör. Uğur AYGÜN

Koordinatör

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü