STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2024-2028 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları

1. Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Plan çalışmaları Rektörlük Makamının 30/12/2021 tarihli ve 2021/1 sayılı Stratejik Plan Genelgesi ile başlamıştır.

2. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 20/01/2022 tarihli ve 23 sayılı Kararı ile Stratejik Planlama Ekibi üyeleri belirlenmiştir.

3. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 24/02/2022 tarihli ve 35 sayılı Kararı ile Stratejik Planlama Ekibi üyeleri güncellenmiştir.

4. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulunun 26/04/2022 tarihli ve 77 sayılı Kararı ile 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Programı yürürlüğe konulmuştur.

5. Stratejik plan ekip üyeleri tarafından paydaşların tespiti ve önceliklendirilmesi anket aracılığıyla  gerçekleştirilmiştir.

6. Kurumsal imaj anketi aracılığıyla paydaş beklenti ve düşünceleri alınmış, kurumsal imaj bileşenleri bazında sonuçlar değerlendirilmiştir.

7. Üniversitemizin özgörev, uzgörüş ve temel değerler bildirimleri Strateji Geliştirme Kurulu ve stratejik plan ekip üyeleri tarafından gözden geçirilmiş ve özgörev bildirimi güncellenmiştir.

8. 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında belirlenen amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren taslak hedef kartları Stratejik Plan Çalışma Ekibi ve Kalite Komisyonu üyeleri ile 21 Şubat 2023 tarihinde yapılan toplantıda görüşülmüştür.

9. 2024-2028 Stratejik Plan Taslağı değerlendirilmek üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir.

10. 2024-2028 Stratejik Planı Strateji ve Bütçe Başkanlığından gelen değerlendirme raporu neticesinde gerekli düzenlemeler yapılarak yürürlüğe konulmuştur.